Vermoedelijke uitbraak botulisme Sophiapolder

2 augustus 2016

Vermoedelijke uitbraak botulisme Sophiapolder

Afgelopen weekend zijn er dode vogels op het natuureiland Sophiapolder aangetroffen waarvan wordt aangenomen dat het om botulismevergiftiging gaat. Het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat doen er alles aan om verdere verspreiding van botulisme te voorkomen. Het natuureiland Sophiapolder in de Noord bij Hendrik Ido-Ambacht is een prachtig natuureiland waar vele vogels bij laag water foerageren.

Nadat de eerste melding op zaterdagochtend door een attente vrijwilliger werd gedaan, zijn medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap en Rijkswaterstaat direct gaan kijken. Op basis van hun bevindingen heeft een aannemer de aangetroffen dode dieren geruimd en zijn enkele dieren voor onderzoek opgestuurd om definitief vast te stellen wat de doodsoorzaak is.

Natuureiland tijdelijk afgesloten

Na overleg met Rijkswaterstaat heeft het Zuid-Hollands Landschap besloten om voorlopig geen publiek toe te laten op het eiland. De gangbare variant van botulisme is niet gevaarlijk voor mensen, maar er wordt wel afgeraden om in contact te komen met besmette vogels. Het Zuid-Hollands Landschap neemt ook maatregelen om vogels tijdelijk van de Sophiapolder te verjagen. Hiermee wordt voorkomen dat nog meer vogels in aanraking komen met de bacterie. Komende week worden daarom op het eiland een aantal zogenaamde vogelverjagers geplaatst.

Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of er sprake is van botulisme en hoe dit in dit gebied kan ontstaan. Zodra het eiland weer toegankelijk is voor publiek zal het Zuid-Hollands Landschap hierover berichten.

www.zhl.nl/nieuws