Verkiezingen Zuid-Holland bieden kans voor slimme investeringsregeling natuur en landschap

12 maart 2015

Verkiezingen Zuid-Holland bieden kans voor slimme investeringsregeling natuur en landschap

Zowel de PvdA als de SP pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor het instellen van een regeling die investeringen in de economie koppelt aan investeringen in natuur en landschap. Dat blijkt uit het Groene Kieskompas van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). De overige Zuid-Hollandse partijen voor de provinciale verkiezingen op 18 maart hebben niets in hun verkiezingsprogramma opgenomen over een dergelijke regeling.

Op het www.groenekieskompas.nl kunnen kiezers zien hoe de Zuid-Hollandse partijen scoren op de thema’s natuur, landschap, ruimte, duurzaamheid en energie aan de hand van een aantal stellingen. Eén van deze stellingen heeft betrekking op het instellen van een investeringsregeling voor bescherming en versterking van natuur en landschap. Zowel de PvdA als de SP krijgt een positieve beoordeling op deze stelling. De PvdA pleit in het verkiezingsprogramma ervoor om investeringen in economie en bereikbaarheid altijd te koppelen aan investeringen in groen en landschap. De SP wil negatieve gevolgen voor het landschap compenseren door verbeteringen in het landschap elders of via een bijdrage in een kwaliteitsfonds. De NMZH is voorstander van dergelijke regelingen omdat dit helpt bij het verkrijgen van een balans tussen economie en ecologie. Zo kan ook voorkomen worden dat open landschappen verdwijnen doordat nieuwsbouw in het buitengebied nu nog vaak goedkoper is dan herstructurering van bestaande bouw.