Verhuurdersheffing belemmert investeringen in energiebesparing

28 februari 2017

Verhuurdersheffing belemmert investeringen in energiebesparing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.

Volgens de organisaties bevordert de heffing armoede onder huurders en is zij slecht voor starters, ouderen en mensen met beperkingen op zoek naar een passende huurwoning, voor de werkgelegenheid en voor het klimaat. De verhuurdersheffing is een belasting die oploopt tot 2 miljard euro. In de praktijk veroorzaakt de heffing een scala aan maatschappelijke problemen.

Armoede

De heffing zorgt voor hogere huurprijzen en minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede.

Werkloosheid en klimaat

Door de afname in investeringen is bovendien de werkloosheid in de bouw gestegen. Er wordt ook onvoldoende geïnvesteerd in energiebesparing, terwijl die hard nodig is voor het klimaat.

Rampzalig

‘De verhuurderheffing heeft rampzalig uitgepakt voor huurders en woningzoekenden’, zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘De maatschappelijke gevolgen zijn enorm. Dat zie je terug in de brede steun voor de oproep een eind te maken aan de heffing. De politiek kan deze oproep niet zo maar naast zich neerleggen.’

Ondertekenaars

Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in) , the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond.

Bron: Bespaar Lokaal
Bron: Bespaar Lokaal