Vergassen ganzen brengt te veel risico’s met zich mee

17 augustus 2017

Vergassen ganzen brengt te veel risico’s met zich mee

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met meer dan tien lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen een opdracht van de provincie Zuid-Holland voor het vergassen van ganzen. Op 17 augustus 2017 heeft er een hoorzitting plaatsgevonden over dit bezwaar. De organisaties zijn het niet eens met het vergassen van ganzen omdat dit te veel risico’s met zich mee brengt, met name op het gebied van de verstoring van andere soorten en dierenleed.

De NMZH kan begrijpen dat de grote aantallen ganzen in Zuid-Holland een probleem kunnen vormen vanwege de schade aan de landbouw en natuurgebieden die zij kunnen aanrichten. Vergassen is echter een ingrijpende maatregel met veel negatieve bijeffecten. Omdat het vergassen ook in natuurgebieden uitgevoerd mag worden, vreest de NMZH voor verstoring van de kwetsbare natuurwaarden daar. Ook vindt de NMZH dat er te weinig randvoorwaarden zijn opgenomen om dierenleed zo veel mogelijk te voorkomen en is in de ontheffing ten onrechte niet opgenomen dat met het vergassen gestopt worden als de doelpopulaties van de verschillende ganzensoorten bereikt zijn. Volgens de NMZH worden er te weinig inspanningen ondernomen om het ganzenprobleem op een alternatieve, meer diervriendelijke manier aan te pakken. Voor een echt structurele oplossing, zal bovendien verduurzaming van de landbouw nodig zijn.

Lees hier: de pleitnota van de zitting

grauwe gans