Welke verduurzamingsstappen zet het industriecluster Rotterdam-Moerdijk?

Welke verduurzamingsstappen zet het industriecluster Rotterdam-Moerdijk?

Industriecluster Rotterdam-Moerdijk moet nu echt werk maken van duurzaamheid. De weg naar een duurzamer haven-industrieel complex is geformuleerd in het plan Industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Het recent verschenen clusterplan werd opgesteld onder leiding van Alice Krekt (Deltalinqs), met inbreng van onder meer de NMZH. Helder is dat de Rijksoverheid een rol zal moeten spelen bij de realisatie. ‘Tijd om door te pakken’, aldus NMZH-directeur Alex Ouwehand.

27 oktober 2020

De afgelopen maanden is onder leiding van Alice Krekt (Deltalinqs) gewerkt aan het clusterplan voor het haven-industrieel complex (HIC). Dit clusterplan laat zien welke verduurzamingsstappen moeten worden gezet en welke plannen en projecten zijn om deze te realiseren. Met het clusterplan willen alle betrokken partijen, waaronder de NMZH, inzicht geven in de voortgang en welke randvoorwaarden nog geregeld moeten worden om verder te komen in de energietransitie in Rotterdam.

Deze verduurzamingsstappen zijn gebaseerd op het plan “In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk”. Dit rapport is in 2018 door de werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk opgesteld voor het hoofdlijnenpakket van het Klimaatakkoord. De NMZH was lid van deze werkgroep.

Randvoorwaarden creëren, support Rijksoverheid noodzakelijk
Om verder te komen zullen nu de belangrijkste raadvoorwaarden moeten worden gecreëerd, zoals een heldere en meerjarige regelgeving, de noodzakelijke financiële condities en sturing op de benodigde infrastructuur in de Rotterdamse haven. Daarnaast zijn er randvoorwaarden voor de realisatie van de vier waardenketens (waterstof, elektrificatie, restwarmte en circulair).

Vanuit Rotterdam-Moerdijk en de individuele bedrijven zal aan deze randvoorwaarden moeten worden gewerkt. Echter, de opgave waar Rotterdam-Moerdijk voorstaat kan niet zonder een inzet vanuit de Rijksoverheid. Alle partijen staan klaar voor de uitvoering van de projecten en plannen die zijn verwoord in het clusterplan. Alex Ouwehand: ‘Als NMZH vinden wij dat nu ook doorgepakt moet worden en alle private en publieke partijen die hierin een rol spelen duidelijkheid moeten geven over hun inzet en de financiering hiervan.’

Ziehier het “rapport In drie stappen naar een duurzamer industriecluster Rotterdam-Moerdijk”

Ziehier het clusterplan “Industriecluster Rotterdam-Moerdijkrapport”

Voor meer informatie neem je contact op met: