Van Kreek tot Kraan

Van Kreek tot Kraan

De afgelopen maanden heeft de NMZH ter voorbereiding op de gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH PLG) in verschillende gebieden een onderzoekend ruimtelijk ontwerp gemaakt. Voor de Hoeksche Waard hadden wij in 2017 al samen met het Hoeksche Waard Landschap, WWF en Bureau Stroming een projectplan gemaakt voor ‘Van Kreek tot Kraan’. Een ruimtelijk project in de Hoeksche Waard die via de oude krekenstructuur tot een bijdrage komt voor de zoetwateropgave in het gebied en de zoetwaterinlaat via de Bernisse naar het Brielse Meer in combinatie met natuurlijke bufferzones, recreatie en natuurinclusieve landbouw. Maar ook om het haventje van Piershil weer aan te sluiten op het Spui en weer bruikbaar te maken. Zo kunnen mooie nieuwe kansen voor dit gebied ontstaan. Maar de financiële middelen ontbraken toen om tot realisatie te komen. Deze plannen bleven toen op de plank liggen in afwachting van nieuwe kansen om tot realisatie te komen. Want ‘Van Kreek tot Kraan’ is nog steeds hoogst actueel.

9 januari 2023

Vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling Hoeksche Waard in het kader van het ZH PLG hebben wij het projectplan nu helemaal geactualiseerd en de contacten met de betrokken partijen opnieuw  gelegd. Bij actualiseren van het projectplan zijn de partners van toen opnieuw betrokken, te weten: Hoeksche Waard Landschap, WWF, Bureau Stroming en NMZH. Ook hebben wij verkennend gesproken met de LTO Noord, waterschappers en wethouder Van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard. Ook de dorpsraad van Piershil steunt dit projectplan. Naast een boeiende opgave ook een belangrijk inbreng voor de nog te organiseren gebiedsontwikkeling in het kader van de NPLG.

Zie hier voor de gebiedsuitwerking ‘Van Kreek tot Kraan’.

Wilt u hierover verder in gesprek komen stuur dan een bericht naar info@milieufederatie.nl

Zie hier voor de gebiedsuitwerking ‘Van Kreek tot Kraan’.