Van afval naar stoom

18 juli 2018

Van afval naar stoom

De energietransitie en klimaatopgaven leiden de komende jaren tot grote investeringen in de Rotterdamse Haven. Het haven-industriegebied Rotterdam-Moerdijk bestaat uit circa 60 bedrijven, waarvan 5 olieraffinaderijen, 36 chemiebedrijven, 4 afvalverwerkingsbedrijven en 14 overige industriebedrijven.

Lyondellbasell is een van de bedrijven die wil gaan investeren in een circulair stoomproject.
Met dit project wordt 1 Petajoule (= 1.000.000.000.000 kilojoule) energie bespaard en kan de uitstoot van 165 miljoen kg CO₂ en 11 miljoen kg zout op het oppervlaktewater worden voorkomen. Goed nieuws dus voor de regio en de inwoners.

Naast eigen middelen heeft Lyondellbasell ook ondersteuning gevraagd van het Europese Life programma voor de financiering van dit project. Gezien het grote belang dat de NMZH hecht aan de uitvoering van dit project hebben wij de aanvraag bij het Europese Life programma ondersteund met een Letter of support.