Valuta voor Veen met peilverhoging in de Alblasserwaard

Valuta voor Veen met peilverhoging in de Alblasserwaard

De melkveehouderij van Mattias en Coriene Verhoef in Brandwijk in de Alblasserwaard staat op het punt om te starten met Valuta voor Veen met peilverhoging. Door het slootpeil te verhogen zal ook het grondwaterpeil stijgen en veenverdroging en bodemdaling worden tegengegaan.

25 augustus 2021

In samenwerking met de NMZH is een projectplan gemaakt dat op korte termijn ingediend kan worden bij de stichting Nationale koolstofmarkt die CO2-certificaten uitgeeft voor CO2-reductieprojecten.  In de laatste jaren zijn Mattias en Coriene overgeschakeld van traditionele melkveehouderij naar Biologische melkveehouderij. Deelname aan Valuta voor Veen is voor hun daarom een logische vervolgstap.

Het is de bedoeling dat op 13 ha, het waterpeil met 15 cm verhoogd wordt. Dit zal naar verwachting een CO2-reductie van 62,4 ton CO2 per jaar opleveren. Er wordt nog overlegd met het Hoogheemraadschap of het waterpeil nog verder dan 15cm verhoogd kan worden.

Tijdens een werkbezoek aan de melkveehouderij door een kleine delegatie van de NMZH namen Mattias en Coriene, ons samen met hun dochtertje in de kruiwagen en hun vrolijke Labrador, mee in de weilanden, die dichtbij de molens van Kinderdijk gelegen zijn. Dit leverde een prachtig oudhollands schouwspel op en met kluiten aarde aan de schoenen keerden we weer terug bij de boerderij.

De NMZH wil het goede voorbeeld geven en zelf klimaatneutraal opereren. Er is daarom afgesproken dat de NMZH hiervoor CO2-credits van de melkveehouderij van de familie Verhoef gaat afnemen om zo de eigen CO2-voetafdruk te neutraliseren. De overige credits zullen worden verhandeld op het Platform CO2-neutraal, waar reeds grote belangstelling voor is. Wij wensen Mattias en Coriene Verhoef veel succes met hun inspanningen die een voorbeeld zijn voor velen die de overstap naar biologisch boeren en Valuta voor Veen willen maken.

 

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met: