Valuta voor Veen begint steeds volwassener te worden.  

Valuta voor Veen begint steeds volwassener te worden

De NMZH heeft in 2021 een nieuwe methode met pompgestuurde waterinfiltratie ontwikkeld als onderdeel van Valuta voor Veen. Eerder was alleen slootpeilverhoging een optie, waarmee in Friesland de eerste projecten zijn gerealiseerd. Maar in Zuid-Holland waar de drooglegging minder diep is, is slootpeilverhoging niet altijd een optie. Nu deze nieuwe methode door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) is goedgekeurd, is de NMZH begonnen aan het ontwikkelen van 2 pilotprojecten met pompgestuurde waterinfiltratie in de Alblasserwaard. De NMZH heeft hiervoor nu goedkeuring gekregen van de SNK, die de CO2-certificaten uitgeeft. Voor de uitvoeringsfase kunnen de projecten nu overdragen worden aan de grondeigenaren en kan na de start de verkoop plaatsvinden.

28 juli 2022

Pompgestuurde waterinfiltratie is nu breed toepasbaar. Daar zijn wij als NMZH heel blij mee. De slootpeilen staan in Zuid-Holland voor intensief agrarisch gebruik al erg hoog. Verdere verhoging is dan niet altijd mogelijk. Zo is het belangrijk dat sloten en watergangen nog voldoende waterbergingscapaciteit behouden in natte periodes, ook dient rekening gehouden te worden met de buren die van hetzelfde waterpeil afhankelijk zijn. Daarnaast maakt de NMZH zich zorgen over de enorme hoeveelheid waterinfiltratiesystemen die ongecontroleerd het grondwaterpeil beïnvloeden. Echter, in de praktijk worden deze systemen ook gebruikt om percelen juist te ‘ontwateren’ in natte periodes, met uitdroging en veenoxidatie als gevolg. Dit is juist tegenovergestelde van wat de NMZH met Valuta voor Veen probeert te bereiken. Wel kunnen de waterinfiltratiesystemen eenvoudig aangepast worden voor toepassing van Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie. Er wordt dan vastgelegd om een bepaalde mate van vernatting te garanderen door water in het infiltratiesysteem te pompen, terwijl ontwatering juist wordt verboden en zelfs technisch onmogelijk wordt gemaakt. 

Het doel van deze eerste pilotprojecten in de Alblasserwaard is om op kleine schaal te leren hoe Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie in de praktijk werkt, zodat met deze ervaringen later op grotere schaal Valuta voor Veen beter kan worden toegepast.  Bij het opstellen van de projectplannen bleek al snel dat Valuta voor Veen met pompgestuurde waterinfiltratie vooral succesvol kan zijn als de grondeigenaren bewust de keuze maken voor optimale peilverhoging, met als gevolg extensiever landgebruik. Het verdienmodel voor de boer wordt dan ook veel beter. Bij Valuta voor Veen met slootpeilverhoging ligt dit anders omdat het waterpeil dan hoger kan worden opgezet met een nog beter verdienmodel. In de Krimpenerwaard zijn wij vanuit de NMZH hiervoor een tweetal projecten aan het realiseren, die nu in de laatste fase van validatie zijn bij de SNK. 

Verwacht wordt dat ook de uitvoeringsfase nieuwe leermomenten zal opleveren. Voor toekomstige projecten zal in ieder geval verder worden gezocht naar optimaliseringsmogelijkheden, zoals het vereenvoudigen van de monitoring en het bundelen van projecten, om Valuta voor Veen zo breed mogelijk te kunnen toepassen en een verbinding te maken met het Actieplan Grutto. 

Als NMZH zijn wij heel blij met dit succes. We werken nu aan het ontwikkelen van nog meer nieuwe methode om steeds meer maatwerk te kunnen toepassen in het veenweidegebied. Denk hierbij aan een methode voor Klei-in-Veen, om CO2 uitstoot door bodemdaling te voorkomen door klei in te brengen in het veenweidegebied. 

Wij komen graag in contact met boeren in het veenweidegebied die ook Valuta voor Veen willen gaan toepassen. Een mooi verdienmodel met perspectief voor de boer, maar ook om de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. 

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Bart Kreulen

Bart Kreulen

Regisseur Natuurlijk Kapitaal