Ultrafijnstof mogelijk ook risico voor omwonenden Rotterdam The Hague Airport

29 september 2015

Ultrafijnstof mogelijk ook risico voor omwonenden Rotterdam The Hague Airport

Opstijgende vliegtuigen produceren zo veel ultrafijnstof dat omwonenden mogelijk gezondheidsrisico’s lopen. Dit constateert het RIVM in een vorige week gepubliceerd onderzoek waarin zij eerdere bevindingen van TNO bevestigen. Hoewel het onderzoek zich richt op de situatie rond Schiphol, vreest de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) dat omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) soortgelijke risico’s lopen. Zowel de luchthaven als de overheid laten het tot nu toe na om ook hier ultrafijnstof te meten.

RTHA ligt ingeklemd tussen woongebieden. Het is daarom aannemelijk dat een deel van de grote hoeveelheden ultrafijnstof die opstijgende vliegtuiten uitstoten hier terecht zal komen. Hoe groot de concentraties zijn en wat dit kan betekenen voor de gezondheid van omwonenden is nu onduidelijk. De NMZH heeft daarom al eerder gepleit voor het verrichten van metingen rond RTHA om de situatie beter in kaart te brengen. Tot nu toe is daar geen gehoor aan gegeven. De NMZH vindt dit zorgelijk, ook vanwege de uitbreidingsplannen die de luchthaven heeft. Duidelijkheid over de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden is volgens de organisatie noodzakelijk voordat een besluit over een forse uitbreiding van het aantal vluchten genomen wordt.

Lees hier het volledige onderzoek van RIVM.