Uitstoot luchtvaart verdubbelt zonder klimaatbeleid

1 mei 2019

Uitstoot luchtvaart verdubbelt zonder klimaatbeleid

De klimaatimpact van de Nederlandse luchtvaartsector verdubbelt de komende dertig jaar, tenzij de overheid ingrijpt. Alleen innovatie in de sector, biedt onvoldoende soelaas om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Alleen een krachtig klimaatbeleid met concrete CO2-besparingsdoelen krijgt de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart omlaag. Dit is de conclusie van het onderzoek van CE Delft en Royal HaskoningDHV naar de uitstoot van de luchtvaartsector en de potentie van innovatie om deze uitstoot te verlagen.

Onderzoeken

In het onderzoek ‘Ontwikkelingen in de Nederlandse Luchtvaart’ brengt CE Delft de groei in CO2, aantal passagiers, goederen en vliegbewegingen in kaart. In het rapport ‘Emissiereductiepotentieel in de Nederlandse Luchtvaart’ onderzoekt Royal HaskoningDHV de CO2-besparingspotentie van innovatie in de sector. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu.

De luchtvaartsector stoot momenteel 12 Mton CO2 uit, zo’n 7 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Zonder ingrijpen verdubbelt dit naar 23 Mton in 2050, zo blijkt uit de berekeningen van CE Delft. Daarmee wordt een explosieve groeitrend voortgezet, zowel van de CO2-uitstoot als van het aantal vluchten, vrachtvervoer en passagiers. Opvallend is dat veel van de uitstoot wordt veroorzaakt door buitenlandse transferreizigers: maar liefst 40 % van de passagiers stapt alleen over op Schiphol.

Innovatie niet afdoende

De luchtvaartsector wil blijven groeien en vooral CO2 besparen door innovatie. Uit het onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt innovatie op korte tot middellange termijn niet de heilige graal om de uitstoot te verlagen. Oplossingen als elektrisch en hybride vliegen en efficiëntere motoren bieden maar een paar procent besparing tot 2050. De bespaarpotentie van alternatieve brandstoffen is groter, maar gaat gepaard met hoge kosten en een enorme vraag naar groene stroom.

Natuur & Milieu heeft in een handige oplegnotitie ‘De Vlucht naar Voren’ beide onderzoeken samengevat en doet beleidsaanbevelingen.

De vlucht naar voren-oplegnotitie luchtvaartonderzoeken-NatuurMilieu

De beide onderzoeken:

Emissiereductie in de Luchtvaart Royal HaskoningDHV

Ontwikkelingen in de Nederlandse Luchtvaart-CE Delft

Meer informatie? Neem contact op met