Uitslag NMZH Enquête Microplastics

Uitslag NMZH Enquête Microplastics

De NMZH heeft in de afgelopen maanden onder haar achterban een enquête verspreid over microplastics. In deze enquête werd hen gevraagd om hun cosmetica- en verzorgingsproducten te scannen met een app op hun smartphone. Dankzij hun deelname zijn we een aantal heel interessante dingen te weten gekomen. Microplastics zijn kleine plasticdeeltjes, welke op grote schaal worden toegevoegd aan alledaagse consumentenproducten. Vooral in cosmetica en verzorgingsproducten, die direct en vaak langdurig met de huid in aanraking komen, leidt dit tot gezondheidsrisico’s. De microplastics worden toegevoegd als scrubmiddel, emulsifier of opvulproduct en bevatten kleine hoeveelheden schadelijke stoffen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe gemakkelijker deze stoffen vrijkomen uit de plastics. Microplastics kunnen ook niet uit het afvalwater gezuiverd worden, waardoor bio-accumulatie (ophoping in het lichaam) plaats vindt in de voedselketen en het lichaam.

8 december 2022

De NMZH wil met de enquete laten zien in hoeverre de microplastics in de Zuid-Hollandse huishoudens zijn doorgedrongen. Ook willen we dit in kaart brengen en onderzoeken of consumenten zich bewust zijn van de risico’s van microplastics in alledaagse producten. De focus ligt hierbij op cosmetica en verzorgingsproducten omdat die veel met ons lichaam in contact komen. De deelnemers van de enquête hebben bijna 600 verzorgingsproducten gescand met een app op hun smartphone. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de producten geen microplastics bevat, terwijl een kwart van de producten bekende schadelijke microplastics bevat.

Twee derde van de respondenten zag ook geen verschil tussen huismerk -en luxeproducten, terwijl dit wel verwacht werd. Interessant is dat precies de helft van de respondenten niet verrast is door de uitkomsten van de door hem of haar gescande producten, en de andere helft juist wel. De verklaring hiervoor is dat juist de groep bewuste kopers, die de duurdere producten aanschaft, hogere verwachtingen had en overwegend teleurgesteld is in de uitkomsten, terwijl de groep kopers van goedkopere huismerkproducten lagere verwachtingen had en daarom positief verrast was door de uitkomsten.

 

Opvallend is dat de Hema producten wel enkele malen genoemd werden als goedkoop en microplastics-vrij. Het is slechts enkele respondenten overkomen dat organische of biologische producten microplastics bevatten. De meeste deelnemers blijven reeds aangeschafte producten met microplastics nog wel gebruiken en vrijwel alle deelnemers willen geen producten met microplastics meer kopen. De deelnemers aan de enquête vallen in de groep van milieubewuste consumenten, dus deze uitkomst is begrijpelijk. Bijna iedereen is bereid om meer te betalen voor producten zonder microplastics, zolang deze voor gewone mensen nog wel betaalbaar blijven.

75% van de deelnemers overweegt om in de winkel te gaan scannen op microplastics en bijna iedereen wil een waarschuwing voor microplastics op het etiket. Ook overweegt een grote meerderheid het gebruik van alternatieve producten met andere eigenschappen, zoals tandpasta in de vorm van tabletten, shampoo bars en smeerbare deodorant.

Een kleine meerderheid is niet bekend met alternatieven voor microplastics, zoals organische zaadcoatings, biologisch afbreekbare deeltjes op basis van cellulose, of oplosbare deeltjes op basis van soja. Ook was een minderheid van de respondenten niet bekend met de gids voor microplasticvrije cosmetica en verzorgingsproducten. 

De NMZH zet zich graag in om mensen te informeren over microplastics om de bewustwording te blijven vergroten.

 

Afbeelding: Marc Newberry on Unsplash

 

Bij vragen neem contact op met: