Tweede enquête RES Midden-Holland van start

Tweede enquête RES Midden-Holland van start

Op maandag 8 februari start RES Midden-Holland met een tweede enquête rondom de Regionale Energiestrategie. Deze enquête, die bedoeld is voor bewoners en bedrijven van de regio Midden-Holland, gaat dieper in op concrete scenario’s voor de RES.

8 februari 2021

De enquête is een vervolg op de eerste enquêtes en kansentafels die RES Midden-Holland eind 2020 heeft uitgezet. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan zijn verschillende scenario’s voor de opwek van wind- en zonne-energie opgesteld. Bewoners en bedrijven worden gevraagd om over deze scenario’s hun mening te geven. De enquête is in te vullen tussen 8 en 21 februari 2021.

Online participatie evenement
Ter ondersteuning en uitleg van de tweede enquête vindt op 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur een online participatie evenement plaats. Hierin wordt toelichting gegeven op de inhoud van de RES en de concrete scenario’s die uit de eerdere onderzoeken naar voren zijn gekomen. Het volledige programma en de aanmeldpagina zijn hier te vinden.

Voor meer informatie neem je contact op met: