Tweede Kamer wil garanties bescherming kust

9 maart 2016

Tweede Kamer wil garanties bescherming kust

Een meerderheid van de tweede Kamer heeft zich op dinsdag 8 maart uitgesproken voor een goede bescherming van de kust tegen bebouwing. Er werden twee moties aangenomen die zich hierop richten. De NMZH is blij dat de Tweede Kamer hiermee laat blijken dat zij waarde hecht aan het ongeschonden kustlandschap. Met de campagne ‘Bescherm de kust’ roept de NMZH samen met vele andere natuurorganisaties op tot een betere bescherming van het kustlandschap tegen bebouwing. De campagne kreeg in korte tijd steun van meer dan 100.000 mensen.

Harde garanties

In de aangenomen motie van onder andere het Kamerlid Cegerek (PvdA) wordt de regering verzocht om binnen het kustpact harde garanties op te nemen voor de bescherming van de hele Nederlandse kust. Het kustpact is een op te stellen afsprakenkader tussen rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties met als doel de kwaliteiten van de kust te behouden en te versterken. In de motie wordt regering tevens verzocht om de Tweede Kamer op de hoogte te houden over de voortgang van het kustpact.

Behoud huidige beschermingsniveau

De andere motie die werd aangenomen was afkomstig van onder andere het Kamerlid Koser Kaya (D66). In deze motie wordt de regering verzocht om in het op te stellen kustpact geen afbreuk te doen aan het huidige beschermingsniveau van de natuur en de duinen in het bijzonder.

Lees meer