Second opinion TU Delft uitbreidingsplannen luchthaven

30 augustus 2016

Second opinion TU Delft uitbreidingsplannen luchthaven

In opdracht van de bewonersvertegenwoordigers in het overleg rond de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft de TU Delft een second opinion uitgevoerd op de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) die hoort bij de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Hierin concluderen de onderzoekers dat het vraagstuk in wezen draait om een afweging tussen maximaal een paar uur tijdswinst per jaar voor vakantiegangers versus dagelijks extra overlast door geluidshinder en luchtvervuiling voor omwonenden. Ook stellen zij vast dat uitbreiding vooral een luxe is omdat er geen sprake is van een groot bereikbaarheidsprobleem dat opgelost moet worden. En dat de gezondheidseffecten ten onrechte met ‘0’ worden aangeduid, terwijl deze niet afwezig, maar onbekend zijn.

De uitbreidingsplannen van de luchthaven zijn fors. De luchthaven wil gaan vliegen op circa 10 tot 15 nieuwe bestemmingen. De huidige geluidsruimte biedt daar geen mogelijkheden voor. In het luchthavenbesluit, dat eind dit jaar door de Staatssecretaris genomen wordt, wil de luchthaven meer geluidsruimte krijgen. Hiermee wil de luchthaven het aantal vluchten toe laten nemen met ruim 75% en ontstaat er meer ruimte voor vluchten met de politie- en traumahelikopter. De luchthaven wil jaarlijks bijna 3 miljoen passagiers gaan vervoeren, in 2015 waren dit er nog geen 1,7 miljoen. Volgens de RTHA dragen de uitbreidingsplannen bij aan een ‘nieuwe balans’ voor de luchthaven. Omdat de bewonersvertegenwoordigers in de CRO behoefte hadden aan objectviering van de MKBA die de luchthaven zelf heeft op laten stellen, hebben zij de Delftse onderzoekers Bert van Wee en Jan Anne Annema gevraagd om een second opinion uit te voeren. De NMZH is blij met dit initiatief van de bewoners omdat de discussie over de toekomst van de luchthaven gebaad is bij objectieve cijfers. In het kader van het zo volledig mogelijk in beeld krijgen van alle relevante informatie stelde de NMZH eerder een quick scan op van de rapporten van de luchthaven. De NMZH is van mening dat uitbreiding van de luchthaven niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

Download hier:

Notitie van bewonersvertegenwoordigers bij Second opinion TU Delft
Second opinion TU Delft op MKBA uitbreiding vluchten Rotterdam-The Hague Airport