Toekomstbeeld groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland

17 mei 2018

Toekomstbeeld groenblauwe leefomgeving Zuid-Holland

In de afgelopen maanden heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bijeenkomsten, expert meetings en een digitale raadpleging gehouden om inbreng op te halen voor een nieuwe provinciale visie op de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving. De NMZH is erg blij met alle waardevolle en goede ideeën, kennis en informatie die daarbij zijn aangedragen en dankt alle betrokkenen en deskundigen uit haar netwerk hier hartelijk voor.

Op basis van alle opgehaalde inbreng heeft de NMZH een overkoepelend toekomstbeeld geschetst. Dit toekomstbeeld geeft een Zuid-Holland weer met een rijke natuur, een schoon milieu en een innovatieve, duurzame economie. U kunt dit toekomstbeeld hier lezen.

In de komende periode worden de volgende stappen gezet richting de vaststelling van de visie. Zo organiseert de provincie Zuid-Holland op 22 juni een conferentie, de première, waar de eerste versie van de visie gepresenteerd wordt en volgt daarna nog een inspraakronde (zie ook onderstaande tijdlijn). De NMZH zal haar netwerk blijven betrekken bij alle verdere ontwikkelingen rond de visie.