Tijdelijke Natuur nu nóg makkelijker te realiseren

7 maart 2018

Tijdelijke Natuur nu nóg makkelijker te realiseren

De nieuwe gedragscode Tijdelijke Natuur maakt het nog makkelijker om natuur te realiseren op braakliggende terreinen. De gemeente Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Zuid-Holland die de intentie uitspreekt om met deze gedragscode aan de slag te gaan. Op 7 maart heeft wethouder Kees van Velzen daarom in het bijzijn van de Provincie Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Tijdelijke Natuur, Zuid-Hollands Landschap en IVN afdeling Alphen aan den Rijn symbolisch een insectenhotel geplaatst om daarmee aan te geven dat zij een terrein van ruim 0,5 hectare in de Gnephoek willen gaan aanmelden als pilot voor Tijdelijke Natuur.

Tijdelijke Natuur

Tijdelijke Natuur is natuur die ontstaat op braakliggende terreinen die op termijn bebouwd zullen gaan worden. Op die terreinen worden vaak maatregelen genomen om te voorkomen dat verschillende plant- en diersoorten zich hier vestigen omdat beschermde soorten voor vertraging van bouwontwikkelingen kunnen zorgen. Wanneer een terrein Tijdelijke Natuur wordt, wordt vooraf toestemming gegeven voor het onder voorwaarden verwijderen van beschermde soorten bij de bouw, maar dan moet wel de natuur ten minste een jaar haar gang kunnen gaan op dit terrein. Dit levert winst op voor de natuur, maar ook voor omwonenden doordat de kwaliteit van de leefomgeving toeneemt.

Gedragscode

Het was al een aantal jaar mogelijk om Tijdelijke Natuur te realiseren op terreinen door middel van het aanvragen van een ontheffing. Het aanvragen van een ontheffing kost echter een hoop tijd en brengt ook kosten voor leges met zich mee. Daarom treedt er op 7 maart 2018 een gedragscode in werking om de realisatie van Tijdelijke Natuur nog makkelijker te maken. Het aanvragen van een ontheffing is dan niet meer nodig en een terreineigenaar hoeft een terrein alleen nog maar aan te melden om dit onder de gedragscode te laten vallen. In de gedragscode staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen profiteren van de voordelen die Tijdelijke Natuur biedt.

Alphen aan den Rijn geeft goede voorbeeld

Alphen aan den Rijn is de eerste gemeente in Zuid-Holland die aangeeft gebruik te willen gaan maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Het terrein in de Gnephoek biedt hier als pilot een mooie gelegenheid voor. Dit terrein zal uiteindelijk bedrijventerrein gaan worden, maar tot die tijd mag de natuur er haar gang gaan. Met het plaatsen van een insectenhotel spreekt de gemeente op symbolische wijze de intentie uit om dit terrein aan te gaan melden voor de gedragscode Tijdelijke Natuur.

Kansen voor natuur

In Zuid-Holland is er meer dan 4.500 hectare aan terrein dat in aanmerking zou komen voor Tijdelijke Natuur. Hiermee kan grote winst geboekt worden voor biodiversiteit, maar ook voor omwonenden die meer kunnen genieten van natuur in hun directe leefomgeving. De Stichting Tijdelijke Natuur, de Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland werken daarom samen om terreineigenaren te stimuleren om Tijdelijke Natuur op hun grond te realiseren. Voor terreineigenaren levert dit grote voordelen op doordat het beheer van de terreinen daarmee minder intensief en dus goedkoper wordt en zij niet voor vervelende verrassingen komen te staan wanneer beschermde soorten zich op het terrein vestigen en bouwactiviteiten kunnen vertragen