Tijdelijke natuur heeft ambassadeurs nodig

8 september 2016

Tijdelijke natuur heeft ambassadeurs nodig

Er zijn ambassadeurs nodig om de voordelen van tijdelijke natuur onder de aandacht te brengen. Dat is een van de conclusies van de expert meeting die de provincie Zuid-Holland en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) op 1 september organiseerden. Het verhaal achter tijdelijke natuur staat als een huis: terreineigenaren krijgen vooraf toestemming om bouwplannen te realiseren, ook als beschermde soorten zich in de tussentijd op het terrein vestigen. Voorwaarde is wel dat de natuur op dit terrein ten minste één jaar lang haar gang mag gaan. Dit levert zowel de natuur als de omwonenden en terreineigenaren grote voordelen op. De voordelen van tijdelijke natuur zijn echter vaak nog onbekend. Om een bredere bekendheid te geven aan die voordelen, pleitten de aanwezigen van de expert meeting voor het inzetten van ambassadeurs.

Positieve ervaringen tijdelijke natuur

Tijdens de expert meeting bogen ruim twintig aanwezigen zich over de vraag hoe tijdelijke natuur in Zuid-Holland gestimuleerd zou kunnen worden en welke terreinen hier het meest kansrijk voor zouden zijn. Tijdens  inleidende presentaties werd toegelicht wat tijdelijke natuur is en wat de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voor tijdelijke natuur betekent. Ook gaf het Havenbedrijf Rotterdam een presentatie over de positieve ervaringen met tijdelijke natuur in het havengebied.

Vervolg expert meeting

In beide workshops werd  als belangrijkste conclusie getrokken dat de voordelen van tijdelijke natuur groot kunnen zijn, maar dat voor het daadwerkelijk realiseren van tijdelijke natuur ambassadeurs nodig zijn die de betrokken partijen kunnen enthousiasmeren en overtuigen om voor tijdelijke natuur te kiezen. Ook werden tijdens de expert meeting de ervaringen gedeeld die al zijn opgedaan met tijdelijke natuur, werden de eigenschappen van terreinen benoemd die bijdragen aan succesvolle tijdelijke natuur en werd er gebrainstormd over een communicatiestrategie rond tijdelijke natuur. De provincie Zuid-Holland en de NMZH gaan in Zuid-Holland nu naar aanleiding van de bijeenkomst op zoek naar ambassadeurs voor tijdelijke natuur. Daarnaast maken zij een verkenning van de terreinen in Zuid-Holland die geschikt zijn voor tijdelijke natuur.

Meer informatie

expert-meeting-tijdelijke-natuur