Tijdelijke natuur biedt kansen voor nieuwe gemeentebesturen

28 maart 2018

Tijdelijke natuur biedt kansen voor nieuwe gemeentebesturen

Eén van de makkelijkste manieren voor gemeenten om een concrete bijdrage aan biodiversiteit te leveren is het realiseren van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland roept de nieuwe gemeentebesturen die na de verkiezingen geïnstalleerd zijn dan ook op om deze kans te verzilveren en een plek te geven in het beleid. Door in te zetten op tijdelijke natuur kan in theorie ruim 4.500 hectare extra natuurgebied in Zuid-Holland worden gerealiseerd. Met tijdelijke natuur kunnen bovendien zelfs kosten bespaard worden.

Zekerheid vooraf
Het concept van tijdelijke natuur bestaat uit het vooraf toestemming geven voor het verwijderen van beschermde soorten op braakliggende terreinen waar gebouwd gaat worden onder de voorwaarde dat de natuur hier minimaal een jaar haar gang heeft mogen gaan. Dit soort terreinen zijn erg aantrekkelijk voor veel soorten dieren en planten, maar deze worden vaak actief geweerd omdat ze de start van bouwplannen kunnen vertragen als zich ook soorten met een beschermde status vestigen. Met tijdelijke natuur wordt dat risico weggenomen doordat vooraf een ontheffing verkregen kan worden of gewerkt kan worden onder een gedragscode. Zo biedt tijdelijke natuur zekerheid vooraf, is er geen intensief natuurwerend beheer meer nodig en kan de biodiversiteit profiteren.

Tijdelijke natuur in het gemeentelijk beleid
Nu er na de verkiezingen nieuwe gemeenteraden gekozen zijn en nieuwe colleges gevormd worden, roept de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de gemeenten op om de kansen die tijdelijke natuur beidt niet langer te laten liggen. Door in principe voor terreinen waar gebouwd gaat worden altijd tijdelijke natuur te overwegen, kan een grote bijdrage geleverd worden aan de biodiversiteit van Zuid-Holland. Ook voor omwonenden kunnen al deze extra tijdelijke natuurterreinen een goede bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees hier de brief.