CIRCSYS-project tegen plasticvervuiling tuinbouwsector

Te veel plastic in tuinbouw

In geld uitgedrukt beslaat de tuinbouwsector 18% van de totale landbouw in de Europese Unie. Tuinbouw levert hoogwaardige groenten, fruit en kruiden, maar is ook verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid plasticafval. Met een Letter of Support betuigt de NMZH haar steun aan het CIRCSYS-project. Hierin bundelen Spaanse, Italiaanse en Nederlandse bedrijven samen met kennispartners de krachten om circulaire, ecologisch én economisch verantwoorde, alternatieven te ontwikkelen.

27 augustus 2020

De Greenport West-Holland is het grootste glastuinbouwcluster ter wereld met een concentratie van productie-, leverings-, handels-, distributie- en verwerkingsbedrijven, die allemaal sterk met elkaar in deze keten verweven zijn. De EU is ’s werelds grootste producent van bloemen, bollen en potplanten (44% van de wereldwijde productie), met de hoogste dichtheid per hectare en de Europese sierteeltsector biedt werk aan ongeveer 650.000 mensen (2013/2100 (INI)). Tuinbouw vertegenwoordigt 18% van de totale waarde van de landbouwproductie in de EU en gebruikt slechts 3% van de landbouwgrond in de EU. Tuinbouw kan worden gedefinieerd als een landbouwtak met hoogwaardige groenten, fruit en kruiden. Kunststoffen spelen een heel grote rol in de tuinbouw. Hierdoor ontstaan grote plasticafvalstromen.

Plasticvervuiling groot milieuprobleem
Plasticvervuiling is nu een van de meest urgente milieuproblemen geworden met een snel toegenomen productie van plastic wegwerpproducten, die het vermogen van de wereld om ermee om te gaan overweldigt. Bovendien zijn de kosten van gerecyclede materialen 10 keer hoger dan die van de nieuwe oplossingen, waardoor de vraag naar gerecyclede materialen steeds sterker afneemt. In Europa wordt bijvoorbeeld slechts 30% van de 25,8 miljoen ton geproduceerde plastic afval gerecycled. Plastic afval uit de tuinbouw vormt zo ook een ernstig ecologisch en economisch probleem, aangezien het ernstige schade toebrengt aan landschap, milieu, bodem, lucht en oceanen. Bovendien verbetert deze situatie niet, aangezien de wereldwijde glastuinbouwmarkt naar verwachting zal groeien met 11% in de periode 2017-2021.

Recycling niet mogelijk
Het grootste deel van het plastic afval dat door de tuinbouw wordt gegenereerd, is afkomstig van de verwijdering van folies van kassen, plastic bloempotten voor het transport en de groei van planten en bloemen, evenals trays om plantzaailingen te vervoeren. Deze plastic oplossingen zijn gemaakt van polymeren op fossiele basis zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS). Hoewel een groot deel van de tuinbouwbedrijven onnodige materialen recyclet, verschilt het recyclingproces per materiaal en bedrijf. Sommige plastic afvalfracties uit de tuinbouw kunnen hierdoor niet goed worden gerecycled.

CIRCSYS-project
Om deze plastic afvalstroom gericht terug te brengen en circulaire alternatieven te ontwikkelen hebben een aantal Spaanse, Italiaanse en Nederlandse bedrijven samen met kennispartners de krachten gebundeld in het CIRCSYS-project om de overgang van een fossiele economie naar een koolstofarme circulaire economie met lage uitstoot en een duurzame biobased economie in de glastuinbouw te versnellen. In lijn met de Europese Green Deal, het Akkoord van Parijs (COP21) en de Social Development Goals (SDG) 6, 11, 12 en 13 wordt vanuit het CIRCSYS-project gewerkt aan oplossingen en systeeminnovaties.

Gezien het grote belang van de transitie naar een circulaire economie en het terugbrengen van plasticafvalstromen in de glastuinbouw heeft de NMZH een letter of support afgegeven om dit project op Europese niveau te ondersteunen. Na toekenning van een EU-subsidie wil de NMZH actief deelnemen aan het project in het bijzonder bij de systeem-innovatie-opgave.

Voor meer informatie neem je contact op met: