Strategische Roadmap afvang, opslag en toepassing CO₂

18 september 2018

Strategische Roadmap afvang, opslag en toepassing CO₂

Diverse kennisinstellingen in Europa waaronder de TU Delft hebben in het kader van het Europese Horizon 2020 programma een subsidieaanvraag ingediend voor het CLUSTAR-project. De doelstelling van dit project is om te komen tot een strategische roadmap voor de afvang, opslag en toepassing van CO2 uit geconcentreerde industrieclusters in West-Europa. In dit project is zowel aandacht voor opslag (CCS) en toepassing (CCU) van afgevangen CO2. De nadruk van het project ligt op het komen tot infrastructurele plannen die kostenefficiënt zijn, klaar voor investering, minimale negatieve sociale impact hebben en maximale opslag en toepassing van CO2 realiseren.

Het bundelen van kennis en de samenwerking tussen Europese kennisinstellingen is nodig om meer inzicht te krijgen in de benodigde infrastructuur voor de afvang, opslag en toepassing van CO2 uit grote industrieclusters in Europa.

De NMZH zal in dit project betrokken worden als een van de lokale stakeholders in het Rotterdamse industriecluster. De NMZH is hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in het maximaliseren van het CCU potentieel van Zuid-Holland. CO2 is namelijk een zeer waardevolle grondstof in de opkomende circulaire economie. Vanuit deze achtergrond heeft de NMZH een letter of support ondertekend voor deze projectaanvraag.

Hier kunt u de getekende Letter of Intent lezen. 

Haven Rotterdam
foto: Joop van Houdt