Stook je Rijk Den Haag: van prestatieafspraken naar uitvoering

20 oktober 2015

Stook je Rijk Den Haag: van prestatieafspraken naar uitvoering

Op maandagavond 9 november 2015 organiseren de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Woonbond in Den Haag een bijeenkomst over de vorderingen op het gebied van energiebesparing in de Haagse huursector. Dit doen zij samen met de woningcorporaties (Haag Wonen, Staedion, Vestia), huurdersorganisaties en gemeenteraadsleden. De rondetafelbijeenkomst in Den Haag is één van de 15 bijeenkomsten die dit jaar in verschillende steden worden gehouden  als onderdeel van het project Stook je rijk.

Vooral voor de lagere inkomens in de sociale huursector is vermindering van de woonlasten (huur en energie) belangrijk. In het Energieconvenant in de  huursector (2012) en het Nationaal Energieakkoord (2013) zijn afspraken gemaakt hoe woningcorporaties, huurders en gemeenten de energiebesparing in de huursector kunnen versnellen.

Begin dit jaar heeft de gemeente Den Haag een Volkshuisvestelijke Agenda (VHA) vastgesteld met haar visie en wensen op het gebied van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Op basis van deze agenda hebben de woningcorporaties hun inzet bepaald en is gewerkt aan de vaststelling van de prestatieafspraken. Nu komt het aan op de uitvoering om huurwoningen energiezuiniger te maken en te voorzien van duurzame energie rekening houdend met de woonlasten van huurders.

Op 9 november  staat vooral centraal hoe je tot een goede uitvoering kan komen. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken op het gebied van energiebesparing en zijn er discussierondes met woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeenteraadsleden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel ontvangen we graag uw aanmelding via info@milieufederatie.nl.  Bekijk hier de uitnodiging.