Stook je Rijk Trofee 2018 naar Groningen

30 oktober 2018

Stook je Rijk Trofee 2018 naar Groningen

Groningen is de trotse winnaar van de Stook je rijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Groningen heeft de prijs uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond) ontvangen. Een van de genomineerde Zuid-Hollandse gemeente was dit jaar Leiden.

De Stook je rijk Trofee is onderdeel van het project Stook je rijk. Voor de prijsuitreiking zijn de prestatieafspraken van de 40 grootste gemeenten vergeleken op korte en lange termijn ambities, huurdersparticipatie, monitoring en overige duurzame maatregelen. Eerder won in Zuid-Holland de gemeente Den Haag de Trofee

Oordeel jury over de winnaar

Paulus Jansen (voorzitter Woonbond) namens de jury: “De Groningse prestatieafspraken stellen dat de woningbouwcorporaties een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling Groningen Energieneutraal 2035. Daarvoor wordt in 2018 een masterplan opgesteld. Twee Groningse wijken (Paddepoel en Selwerd) worden grootschalige proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Ook daar speelt de huursector een belangrijke rol en loopt Groningen voorop. Huurdersorganisaties hebben deelgenomen aan het opstellen van de prestatieafspraken, deze ook ondertekend en zo voor draagvlak gezorgd. Ook wordt de verbetering van de energetische kwaliteit van de Groningse huurvoorraad jaarlijks goed bijgehouden en aan de gemeenteraad gerapporteerd. De partijen werken nu aan een plan om op huurdaken massaal zonnepanelen te leggen. Groningen is met recht winnaar.”

Beloning

Groningen reageert verheugd op de Stook je rijk Trofee. “We hebben al jarenlang een heel goede samenwerking met de Groningse woningcorporaties en huurdersorganisaties. Deze trofee zien we als een prachtige beloning voor onze gezamenlijke inzet voor de energietransitie. De stad Groningen heeft namelijk een forse ambitie, we willen al in 2035 een CO2 neutrale stad zijn’, zegt Petra Hof, beleidsadviseur Energie gemeente Groningen.

Project Stook je Rijk

Stook je rijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met de Woonbond. Meer informatie kan je vinden op: www.stookjerijk.nl