Start Rotterdamse Klimaataanpak

15 mei 2019

Start Rotterdamse Klimaataanpak

Parallel aan de totstandkoming van een Nationaal Klimaatakkoord wil Rotterdam eind 2019 een Rotterdams Klimaatakkoord sluiten met organisaties, bedrijven en andere partners in de stad. De NMZH is door de gemeente Rotterdam gevraagd aan twee klimaattafels (Schone Energie en Industrie & Haven) deel te gaan nemen. Naast onze betrokkenheid bij het Nationaal Klimaatakkoord is het goed dat op regionaal en gemeentelijk niveau de klimaatdoelen worden vertaald naar een praktische en uitvoerbare aanpak.

De Rotterdamse Klimaataanpak moet eind 2019 gaan leiden tot een breed gedragen Klimaatakkoord als routekaart naar een klimaat neutrale stad.
Op 10 mei gaf wethouder Arno Bonte, tijdens een kick-off moment in Blue City hiervoor de aftrap.

Bij de klimaattafel Haven & Industrie is de uitdaging vooral hoe wij voortvarend en verantwoord de Rotterdamse haven kunnen verduurzamen tot de duurzaamste haven van de wereld. Al op 10 juli 2018 heeft de werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk voor het Nationaal Klimaatakkoord de hoofdlijnen waar aan gewerkt moet gaan worden op een rij gezet in het rapport β€˜In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050’.

Ook aan deze werkgroep heeft de NMZH deelgenomen. Welke rol moet Rotterdam daarbij pakken? Welke aanpak is nodig ook in tijd, richting 2030, 2040 en 2050? Wat moet nu in deze collegeperiode worden opgepakt? Een enorme uitdaging, misschien wel de grootste van deze eeuw voor de stad en haven Rotterdam, maar ook een opgave met veel kansen voor circulariteit, innovatie, nieuwe werkgelegenheid en een perspectief volle en duurzame toekomst voor de Rotterdam haven.

Voor de klimaattafel Schone Energie is de opgave vooral om meer energie te besparen, voldoende schone energie op te wekken, in combinatie met het ontwikkelen van een betrouwbaar energiesysteem voor de haven en stad. Er lopen al veel initiatieven; Wind op Zee, Wind op Land, Zon, Warmte. Maar het gaat nog te langzaam. Rotterdam heeft op dit punt een forse opgave. Ruimte voor innovatie en betere samenwerking is nodig om die omslag te maken. Parallel hieraan zullen ook scholingstrajecten moeten worden ontwikkeld voor de werkgelegenheid van morgen. Door slim samen te werken met het onderwijs en bedrijfsleven kan de Rotterdamse werkgelegenheid een mooie impuls krijgen.

Als NMZH willen wij graag onze inbreng leveren in de totstandkoming van het Rotterdamse Klimaatakkoord. De klimaatdoelen voor 2050 die in Parijs zijn afgesproken kunnen alleen worden gehaald door kracht en kennis meer te bundelen en een brede samenwerking vanuit een routekaart naar een klimaatneutrale stad.

Meer informatie? Neem contact op met