Samenwerking agrarisch natuurbeheer hernieuwd

25 juli 2016

Samenwerking agrarisch natuurbeheer hernieuwd

Sinds 2015 zet de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zich in voor de ontwikkeling van agrarische natuur in Zuid-Holland. Dit doet zij samen met Veelzijdig Boerenland en de Groene Motor in het samenwerkingsverband Taskforce Agrarische Natuur. Door de veranderingen in de organisatie van het agrarisch natuurbeheer is Veelzijdig Boerenland per 1 april 2016 opgeheven. De organisatie wordt vervangen door de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland.

Nieuw plan van aanpak

In juni hebben de Taskforce-partijen een nieuw plan van aanpak gemaakt. In het komende half jaar gaan de agrarische collectieven aan de slag om het eerste beheerjaar te evalueren en verbeterpunten te formuleren. Dit doen zij tijdens verschillende evaluatiebijeenkomsten. De Taskforce ondersteunt hierbij de samenwerking met natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen.  Ook organiseert de Taskforce expert meetings. De kennis die uit deze meetings naar voren komt kan de collectieven helpen bij de verdere ontwikkeling van het het natuurbeheer. Aan het eind van het jaar wordt een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Meer over de activiteiten van de Taskforce Agrarische Natuur kunt u lezen in het herziene werkplan.

Effectieve en slagvaardige samenwerking

Doordat de gezamenlijke agrarische collectieven met de Vereniging Boerennatuur Zuid-Holland.nl nu rechtstreeks partner zijn in de taskforce, kunnen we uitzien naar een effectieve en slagvaardige samenwerking. We zijn er van overtuigd dat het agrarisch natuurbeheer zich vanuit deze hernieuwde samenwerking verder positief zal gaan ontwikkelen.