Regie en afspraken tegen groei bouwinitiatieven langs de kust heel hard nodig

24 november 2015

Regie en afspraken tegen groei bouwinitiatieven langs de kust heel hard nodig

Middelburg, 23 november 2015 – Zeeuwse en Zuid-Hollandse kustgemeenten en de provincies Zeeland en Zuid Holland, ontvangen deze week de eerste bouwsteen om tot een gezamenlijke en goed doordachte kustvisie te komen.Deze bouwsteen, een gezamenlijk opgestelde kustanalyse ‘Naar het behoud en een betere bescherming van de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta’, wordt hen aangeboden door zes samenwerkende natuur- en milieuorganisaties (Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud). De analyse is onderdeel van de campagne Beschermdekust.nl die begin oktober van start is gegaan. Binnen acht weken tijd meldden bijna 3500 mensen die zich ook zorgen maken over de enorme groei aan bouwinitiatieven langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kustlijn.

Kustanalyse

Voor de kustanalyse van de zes samenwerkende natuur- en milieuorganisaties is uitgebreid onderzoek gedaan naar beleidsontwikkelingen en bouwplannen langs de kust in de Zuidwestelijke Delta. De analyse onderbouwt het beeld van een explosie aan bouwinitiatieven aan de kust. Sinds de provincie in 2012 de regie over waar wel en niet gebouwd mag worden uit handen heeft gegeven aan gemeenten, zijn er ruim 3.500 vakantiewoningen, appartementen en strandhuisjes gepland. Een deel daarvan is al gebouwd. Ook is er onderzoek gedaan naar het huidige aanbod aan verblijfsrecreatie. Alex Ouwehand van de Milieufederatie Zuid-Holland: ”Het aanbod aan verblijfsrecreatie blijkt meer dan voldoende om de vraag te faciliteren. Er is geen nut en noodzaak voor nieuwbouw binnen het ongerepte gebied van zee, strand, duinen en de oevers van de Deltawateren. Ze vormen een bedreiging van de unieke schoonheid van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.” Een beeld dat wordt bevestigd door RECRON, de belangenbehartiger van de recreatieondernemers. “Strandhuisjes geven natuurlijk plezier voor enkele tientallen mensen die er logeren. Natuurlijk is dat voor hen prachtig, maar de 10.000 recreanten in de directe omgeving zijn wel hun ongeschonden strand- en duingezicht kwijt” volgens voorzitter Ed Troost.

Bescherming van de kust goed regelen

Uit de analyse van de samenwerkende natuurorganisaties blijkt dat de huidige ruimtelijke kaders en wetgeving tekort schieten om de unieke kwaliteiten van de kust te beschermen. “We roepen op tot een provinciale kustvisie met goede afspraken over regie. Die kustvisie moet bindend zijn voor gemeenten en hun ruimtelijke ontwikkelingen. In de tussentijd vragen we kustgemeenten om geen kustbebouwing te ontwikkelen of toe te staan. Nu is het vaak gelegenheidsplanologie” aldus Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten namens de samenwerkende organisaties. Hoewel Gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland bij de start van de campagne al gegarandeerd heeft dat het in Zeeland geen “Belgische kust” zal worden, willen de natuur- en milieuorganisaties met hun Kustanalyse een bouwsteen bieden voor de op te stellen kustvisie in het nieuwe Omgevingsplan van de provincie Zeeland. Ook in de provincie Zuid-Holland hebben de leden van Provinciale Staten onlangs via een met brede steun aangenomen motie aangegeven een inventarisatie te willen van de ontwikkelingen rond kustbebouwing en hier zo nodig een provinciale visie voor op te stellen.

Parels van Nederland

Frans Zijderveld van Natuurmonumenten: “Het is de gouden rand van de Zuidwestelijke Delta. Een prachtig ongeschonden kustgebied waar jaarlijks honderdduizenden toeristen op af komen. Die komen niet voor woonwijken aan zee. Met deze analyse trekken we aan de bel. We zijn zeker niet tegen recreatie en bouwplannen maar de sterke toename van initiatieven verstoort het geliefde landschap ernstig en zal toeristen afschrikken.”

Lees meer