Krachtenbundeling aanpak plastic soep Zuid-Holland

Krachtenbundeling aanpak plastic soep Zuid-Holland

Samen met Rijkswaterstaat, RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam en nog zo’n twintig andere organisaties, gaat de NMZH de plastics in de Zuid-Hollandse rivieren te lijf. De zogeheten Community of Practice Plastic (CoPP) werd op World Oceans Day 2020 (8 juni jl.) geïnitieerd met de handtekeningen van deelnemers: provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, startups en ngo’s.

10 juni 2020

Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen in de aanpak van plastic in water. Samen met RDM CoE heeft zij de Community of Practice Plastic (CoPP) opgericht, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld en gewerkt wordt aan gezamenlijke kennisontwikkeling.

Plasticvrije wateren
De betrokken organisaties delen en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. De CoPP kijkt vanuit het watersysteem en werkt feitelijk als een snelkookpan, doordat partijen direct met elkaar in contact staan en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij:

  • Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen (meten)?
  • Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen (afvangen)? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen (verwerken)?

Vervuiling van het oppervlaktewater heeft immers veel impact op onze flora en fauna.

Partners Community of Practice Plastic
Aan de CoPP nemen deel: Allseas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit. Deze organisaties zijn aangehaakt vanwege hun gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het zwerfafvalprobleem in het water.

Meer op de website van Rijkswaterstaat