Ruim 80.000 mensen vragen Tweede Kamer om gezonde lucht

11 februari 2016

Ruim 80.000 mensen vragen Tweede Kamer om gezonde lucht

Bewoners uit heel Nederland zijn op 11 februari naar Den Haag gekomen om samen met Milieudefensie meer dan 80.000 handtekeningen te overhandigen aan de Tweede Kamer. De bewoners nemen glazen potten met vervuilde lucht mee uit hun eigen straat en vragen de Kamer om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht.

De overhandiging vindt plaats voorafgaand aan het Algemeen Overleg over de leefomgeving van de commissie voor Infrastructuur en Milieu. Afgelopen jaar hebben bewonersgroepen in het hele land zich hard ingezet om zoveel steun voor de petitie te verzamelen.

Tweede Kamer: stel nieuwe doelen

De ruim 80.000 mensen vragen samen met Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en andere organisaties aan de Tweede Kamer om een ambitieus actieplan op te stellen voor gezonde lucht, inclusief:

  • meetbare streefwaarden voor tenminste fijnstof, roet, stikstofdioxide en ozon
  • een tijdsplanning met tussentijdse toetsmomenten
  • een bijbehorend maatregelenpakket

Brede steun onder maatschappelijke organisaties

Deze oproep wordt ondersteund door ruim 80.000 burgers en KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland, European Respiratory Society, Stichting Schone Lucht voor Iedereen, Greenpeace, Natuur & Milieu, Fietsersbond, Natuur en Milieufederaties, Adem Graag in Den Haag, Groene Boulevard Amsterdam en de Kracht van Utrecht.

Overal gezonde lucht is haalbaar

Het voorstel voor de nieuwe streefwaarden is haalbaar door de invoer van een pakket aan maatregelen voor het wegverkeer die bijdragen aan gezonde lucht. Dit maatregelenpakket is opgesteld door CE Delft.