Rotterdam: Kolen en ketenverantwoordelijkheid?

31 januari 2018

Rotterdam: Kolen en ketenverantwoordelijkheid?

Op 3 oktober hebben Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Rotterdams Klimaat Initiatief, Rotterdams Milieucentrum en de NMZH in een brief aandacht gevraagd aan de gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder van de haven er zorg voor te dragen het leasecontract van de EMO kolenoverslag alleen te verlengen als wordt voorzien in de uitfasering van de kolenoverslag. De afgelopen maanden heeft een verhit debat plaatsgevonden dat eigenlijk tot de dag van vandaag nog doorloopt. De gemeenteraad van Rotterdam wil daadkracht van wethouder Visser. Een meerderheid wil dat Rotterdam werk maakt van een ‘kolenafscheid’. PvdA, D66, CDA, SP, GroenLinks, Nida, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie-SGP hebben in een motie op 14 november dit kracht bij gezet. Maar hoe kom je nu van een raadsuitspraak tot de uitvoering daarvan?

Daar zitten de gemeenteraadsverkiezingen ook nog tussen maar ondertussen dreigt nog steeds het leasecontract met kolenoverslag bedrijf EMO met 25 jaar verlengd te worden.

Het argument van het college van B&W is dat het havenbedrijf Rotterdam nu aan zet is. En dat het gemeentebestuur in deze discussie geen positie heeft. Privaatrechtelijk klopt dit maar als grootaandeelhouder kan de gemeente wel degelijk afdwingen dat de wil van de gemeenteraad wordt uitgevoerd. Als de gemeente Rotterdam circa 70% van de aandelen houdt, kan zij een meerderheid vertegenwoordigen. Greenpeace heeft dit door het advocatenkantoor van Benthem & Keulen op een rij laten zetten. Dit advies is gedeeld met alle partijen. Nu maar weer afwachten of de gemeenteraad van Rotterdam dit signaal gaat oppikken en het debat snel weer een stap verder gaat brengen of dat het wachten is op de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van Burgemeester en wethouders.

Het is belangrijk dat de uitfasering van de kolen in de Rotterdamse haven in een tempo gebeurt dat in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs.

Het stoppen met de kolenoverslag in Rotterdam zal ook grote invloed hebben op de uitfasering van kolen in Duitsland.

Naast de bijdrage die dit levert aan de beperking van de opwarming van de aarde levert de uitfasering van kolen ook voor Rotterdam direct effect in het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio Rotterdam. De uitstoot van fijnstof is bij de kolenoverslag zelfs groter dan die van de kolencentrales zelf.

Geen woorden, maar daden om het maar weer op z’n Rotterdams te blijven zeggen.

Lees meer