Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht

28 maart 2017

Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht

De roek is geen alledaagse verschijning in Zuid-Holland. De vogel uit de kraaienfamilie blijkt echter nog zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Uit gegevens van Sovon blijkt dat er slechts 850 broedparen zijn in Zuid-Holland in plaats van 2.000. Desondanks wil de provincie Zuid-Holland het afschieten van roeken toestaan om schade aan de landbouw tegen te gaan. Samen met lokale natuurorganisaties, tekende de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) eerder al beroep aan tegen de ontheffing voor het doden van roeken.

Aantal roeken verontrustend laag

In 2016 tekenden de natuurorganisaties beroep aan tegen de ontheffing voor het doden van roeken. Op verzoek van de provincie werd de beroepsprocedure een aantal maanden stilgelegd omdat de cijfers over de aantallen roeken niet op orde bleken te zijn. Onlangs publiceerde de provincie haar nieuwe informatie over de roeken in Zuid-Holland. Hieruit bleek dat er geen 2000 broedparen in de provincie zijn, maar slechts 850 broedparen. Volgens de NMZH zou de provincie zich grote zorgen moeten maken over de roek nu blijkt dat hun populatie nog niet eens de helft is van het eerder veronderstelde aantal. De provincie houdt echter vast aan het toestaan van het schieten van tientallen roeken per jaar om landbouwschade te verminderen.

Schade door roeken zeer beperkt

In haar beroep bepleit de NMZH dat het slechts zeer incidenteel voorkomt dat roeken schade aanrichten en dat de omvang daarvan beperkt blijft. Volgens de NMZH is het veel beter om bij opgetreden schade de boeren hiervoor te vergoeden, dan structureel toestemming te verlenen voor het afschot van roeken.  Bovendien vervullen roeken ook een heel nuttige rol voor de landbouw doordat zij schadelijke insecten, zoals emelten, eten.


 Lees meer

roek