Rijnmond Energie en het ontbreken van een natuurvergunning

Rijnmond Energie en het ontbreken van een natuurvergunning

Omgevingsdienst Haaglanden heeft een brief met vragen ontvangen over het ontbreken van een natuurvergunning voor Rijnmond Energie tijdens de exploitatie. Dit is een vervolg op het verzoek tot handhaving Wnb dat Mobilisation for the Environment op 14 juni heeft ingediend. Eerder had ook KRO-NCRV Pointer aandacht besteed aan de grote stikstofstijgers in Nederland en deze bijzondere situatie bij Rijnmond Energie.

20 juli 2022

Dit roept bij de NMZH de nodige vragen op:

  1. Hoe heeft dit bedrijf zolang kunnen produceren zonder natuurvergunning?
  2. Op welke wijze houdt de Omgevingsdienst toezicht om te voorkomen dat bedrijven die moeten beschikken over een natuurvergunning in productie zijn zonder natuurvergunning?
  3. Zijn er in de provincie Zuid-Holland nog andere bedrijven die zouden moeten beschikken over een natuurvergunning en in productie zijn zonder natuurvergunning?
  4. Op welke wijze werkt u samen met andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland bij het voorkomen dat bedrijven in Zuid-Holland zonder de benodigde vergunningen en in het bijzonder zonder een natuurvergunning in productie zijn?

Lees hier:

De brief aan Omgevingsdienst Haaglanden
Het handhavingsverzoek van MOB
Artikel van KRO-NCRV Pointer
Emissies Rijnmond Energie per jaar

 

Voor meer informatie neem je contact op met: