Regionale samenwerking leidt tot investeringen in het Groen

24 maart 2016

Regionale samenwerking leidt tot investeringen in het Groen

Op donderdag 24 maart hebben de deelnemers aan de Landschapstafel Duin Horst & Weide afgesproken om de komende jaren ruim 7,5 miljoen euro te investeren in de natuurkwaliteit en recreatieve beleefbaarheid van dit gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het duingebied van Meijendel ondertekenden zes gemeenten samen met maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en marktpartijen een intentieverklaring met de ambitie om door goede samenwerking de beleefbaarheid, vitaliteit en authenticiteit van Duin Horst & Weide te versterken. De partijen presenteerden een gezamenlijk investeringsprogramma met projecten die de relatie tussen stad en land versterken, die de natuur en landschapskwaliteit verbeteren en die zorgen voor een betere recreatieve beleving van het gebied. Samen met de provincie Zuid-Holland investeren de partijen de komende jaren ruim € 7,5 miljoen in het gebied.

Met deze investeringen wordt bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het gebied vanuit de Koekamp verbeterd, de recreatieve beleefbaarheid van de Vliet versterkt, natuurgebieden verbeterd en verschillende wandel- fiets en vaarroutes gerealiseerd. Dit alles om de regio nog aantrekkelijker te maken als woon-, leef- en werkgebied.     Wethouder Floor Kist, voorzitter van de Landschapstafel Duin Horst & Weide, benadrukte het unieke karakter van de samenwerking. “We zijn trots dat het gelukt is om met heel verschillende partijen vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid bij het gebied een evenwichtig investeringsprogramma te ontwikkelen”. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland benadrukte dat investeren in “het groen” niet alleen belangrijk is voor mens en natuur, maar ook voor de economie in Zuid-Holland. Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland bracht de unieke ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied onder de aandacht: “Alleen in Duin, Horst en Weide wordt de kust nog met het Groene Hart verbonden, die verbinding gaan we zowel voor recreanten als voor verschillende soorten dieren versterken.”

De projecten uit het investeringsprogramma worden de komende vier jaar uitgevoerd. De Landschapstafel komt regelmatig bijeen om de voortgang van de projecten te bespreken en waar nodig bij te sturen.

 

IMGP1599