Red de blaarkop: teken de petitie!

20 december 2017

Red de blaarkop: teken de petitie!

De Blaarkop is eeuwenlang de meestgebruikte koe geweest in de regio rondom Leiden. Ook de markante Lakenvelders waren hier te vinden, als parkkoe bij landhuizen.  Deze rassen konden het schrale gras van de veenweidegebieden effectief omzetten in melk en vlees. Echte ouderwetse dubbeldoelrassen dus. De melk van de Blaarkoppen werd veelvuldig gebruikt om de beroemde Leidse Kaas en andere boerenkazen te maken.Met de opkomst van de Holsteiner melkkoe en de schaalvergroting in de landbouw hebben deze ouderwetse rassen hun positie verloren, zodanig dat ze tegenwoordig onder de zeldzame veerassen vallen. De totale populatie in Nederland per ras is nog enkele duizenden dieren. Hetzelfde is het geval met andere oude rassen zoals bijvoorbeeld het Brandrode Rund en het Fries-Hollandse Rund.

Deze ouderwetse rassen passen bij uitstek bij een kleinschalige en extensieve veeteelt, met korte, gesloten kringlopen. Dat is het soort landbouw waarvan de overheid zegt die juist te willen gaan stimuleren.

Tegelijkertijd dreigt Nederland het door de EU opgelegde mestplafond te overschrijden. Daarom zal in 2018 de fosfaatwetgeving ingaan die inhoudt dat je rechten moet hebben om koeien te melken. Deze rechten zijn veel geld waard, waardoor het interessant wordt om een zo hoog mogelijke melkproductie per koe te realiseren. Dieren die een lage productie hebben zullen eerder worden afgevoerd. En dat geldt nu juist voor de oude dubbeldoelrassen.

Geleidelijk aan zullen deze rassen dus verdwijnen uit de Nederlandse veestapel, en omdat de rechten zo duur zijn zullen er geen nieuwe fokkers met deze rassen gaan werken. Wat tot gevolg heeft dat de rassen op termijn zullen uitsterven.

Met dit scenario in het achterhoofd is het extra wrang om te constateren dat Nederland zich juist in diverse wereldwijde verdragen heeft gecommitteerd aan het in stand houden van biodiversiteit. Dat de Nederlandse overheid daarbovenop ook nog is vergeten om de EU-subsidies ter bescherming van zeldzame veerassen en agro-biodiversiteit aan te vragen, is eerlijk gezegd schandalig.

Dit probleem kent een eenvoudige oplossing: alle zeldzame rassen vrijstellen van fosfaatrechten. Dit is in de systemen van de RVO eenvoudig te realiseren door de dieren te registreren naar ras. Ook om de aantallen en onbeheersbare hoeveelheden mest hoeven er geen zorgen te zijn, het gaat in totaal slechts om 0,25% van de totale Nederlandse veestapel.

Door Blaarkoppen, Lakenvelders en andere zeldzame runderrassen vrij te stellen van fosfaatrechten wordt de agro-biodiversiteit in Nederland in stand gehouden en beschermen we ons eigen levend erfgoed.

Lees meer over dit initiatief >

Teken de petitie

Red de blaarkoppen, lakenvelders en andere zeldzame koeienrassen en teken de online petitie! >