Rechtszaak over uitblijven natuurcompensatie Tweede Maasvlakte

Rechtszaak over uitblijven natuurcompensatie Tweede Maasvlakte

Donderdag 15 september is de zitting in de door zeven natuurorganisaties aangespannen rechtszaak tegen het ministerie van LNV vanwege het niet realiseren van de natuurcompensatie in de voordelta. Bij de aanleg van de tweede Maasvlakte is 2455 ha. zeldzame onderwaternatuur vernietigd. In de verleende vergunning is de verplichting tot compensatie opgenomen. Vijftien jaar na de start van de aanleg is die nog steeds niet gerealiseerd.

15 september 2022

Wettelijk verplichte natuurcompensatie

De natuurorganisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, vragen daarom aan de rechtbank Midden-Nederland om een uitspraak in deze zaak. De natuurorganisaties stellen daarin dat het ministerie van LNV de oorspronkelijk afgesproken compensatie alsnog en wel zo snel mogelijk moet uit voeren.

De verplichting voor compensatie staat in de vergunning van het Havenbedrijf Rotterdam, maar is ook vastgelegd in Europese en nationale wetten rondom N2000-gebieden.

Treurig
De gezamenlijke natuurorganisaties vinden het uitermate treurig dat deze juridische stap nodig is om het ministerie van Landbouw, Voedselveiligheid en Natuur haar eigenstandige taak te laten uitvoeren.

Natuur trekt weer aan het kortste eind

Zoals directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten Teo Wams het verwoordde: “Al jaren zien we dat de natuur stelselmatig aan het kortste eind trekt. Het is, met de alsmaar toenemende stapeling van ernstige natuur-, milieu- en klimaatcrisissen echt de hoogste tijd dat te veranderen. Het natuurbelang is ons aller belang: zonder natuur geen gezonde leefomgeving. Het wordt tijd dat de rijksoverheid hier naar gaat handelen”.

Gezamenlijk verzoek

De gezamenlijke natuurorganisaties leggen deze zaak nu voor aan de rechtbank, omdat het ministerie op geen enkele manier blijk gaf van urgentie om de verplichte natuurcompensatie alsnog te realiseren. De rechtbank Midden-Nederland heeft er, op verzoek, een versnelde procedure van gemaakt. De hoop is dat de rechtbank zes weken na de zittingsdatum uitspraak zal doen.

De gezamenlijk optrekkende natuurorganisatie zijn: Natuurmonumenten, het Wereld Natuurfonds, Natuur en milieufederatie Zuid-Holland, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud en Stichting het Zuid-Hollands Landschap 

Voor meer informatie neem je contact op met: