Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

12 november 2018

Rechter verbiedt opnieuw schieten smienten in Zuid-Holland

De Rechtbank in Den Haag heeft, net als vorig jaar, geoordeeld dat er voorlopig geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten eerder bezwaar tegen dit voorgenomen plan van de provincie Zuid Holland. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. Al tientallen jaren zien we de aantallen van deze eend slinken.

De provincie Zuid-Holland besloot in november 2017 het doden van smienten toe te staan, vanwege de schade die de eenden aan de landbouw toe zouden brengen. Tegen het afschieten van de eenden bestaat veel weerstand. Ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar provinciale staten tegen dit geplande afschot. De bestuursrechter oordeelde destijds dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is en het afschieten van de smienten, de slinkende populatie verder in gevaar kan brengen. In afwachting van de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties, werd afschot verboden.

De rechtbank oordeelt nu dat de provincie de gebreken die de rechter constateerde in de uitspraak van vorig jaar nog niet heeft hersteld. Daardoor bestaat er nog steeds geen goed beeld van de invloed van het afschot op de staat van instandhouding van de smient. Daarbij heeft Sovon de staat van instandhouding van de smient als (matig) ongunstig beoordeeld. Als gevolg van de uitspraak mag er geen afschot plaatsvinden in afwachting van het verdere verloop van de beroepsprocedure van de natuurorganisaties. Vogelbescherming en de NMZH zijn zeer verheugd met deze uitspraak.

Beroep

De uitspraak volgt op een beroep van deze zomer, van Vogelbescherming en de NMZH samen met lokale natuurorganisaties*, tegen de beslissing van de provincie op de bezwaren van de natuurorganisaties. De uitspraak pakt gelukkig gunstig uit voor de smienten. In september is er ook al een uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland geweest, waardoor ook in die provincie geen afschot van smienten plaats mag vinden.

Eerder sprak Fred Wouters van Vogelbescherming zich al uit; “Vogels schiet je niet af, soorten waar het niet goed mee gaat schiet je al helemáál niet. Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland. In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij dat de rechter heeft geoordeeld dat de smienten voorlopig niet mogen worden geschoten.”

Smienten overwinteren in groten getale in Nederland. Daarmee heeft Nederland een belangrijke functie voor de populatie, die na de eeuwwisseling fors is afgenomen. Om die reden zijn Vogelbescherming en de NMZH, mede namens een groot aantal andere organisaties, van mening dat het ontoelaatbaar is om smienten te doden.

Ook Susanne Kuijpers van de NMZH toonde zich opgelucht. Zij liet eerder al weten dat Zuid-Holland juist trots moet zijn op het feit dat smienten, overigens erg mooie vogels, bij ons komen overwinteren. “Ze verdienen een warm welkom en geen schot hagel.”

20181108 Uitspraak vovo smienten

*Stichting Heemtuin Goudse Hout, KNNV afdeling Delfland, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Stichting Natuur& Landschap Zwijndrechtse Waard, Stichting Hooge Nesse /Veerplaat, Hoekschewaards Landschap, Vogelwerkgroep Zoetermeer, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o., Natuur- en Vogelwacht “de Alblasserwaard”, Natuurvereniging Eiland IJsselmonde, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Vogelklas Karel Schot, KNNV afdeling Gouda e.o., Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.