Rechter buigt zich over beroep NMZH tegen afschot ganzen

7 augustus 2017

Rechter buigt zich over beroep NMZH tegen afschot ganzen

Op dinsdag 8 augustus vindt bij de Rechtbank Den Haag de zitting plaats over een beroep dat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van zomerganzen.

Om de schade die ganzen in de zomer aan met name de landbouw veroorzaken te verminderen, wil de provincie de totale ganzenpopulatie met circa 80.000 ganzen verminderen. De NMZH vindt dat er in de ontheffing die hiervoor is verleend te weinig voorwaarden worden gesteld. Zo zijn er geen limieten opgenomen van aantallen af te schieten ganzen en is de ontheffing al in de winter geldig waardoor ook winterganzen (trekganzen) geschoten kunnen worden. Ook staat de ontheffing het gebruik van lokmiddelen toe die niet wettelijk zijn toegestaan.

De NMZH ontkent niet dat de grote aantallen ganzen en de schade die zij veroorzaken een probleem vormen. Zij pleit echter voor andere oplossingen dan het simpelweg ongelimiteerd doden van ganzen. De aantallen ganzen die in Nederland broeden zijn met name fors toegenomen door de intensivering van de landbouw. Het eiwitrijke gras van het moderne boerenland is een uitstekende voedselbron voor de ganzen. Hierdoor zijn de aantallen fors toegenomen. Een echte oplossing kan dan ook niet gevonden worden in het doden van grote aantallen ganzen, maar moet gevonden worden in een overstap naar een natuurinclusieve landbouw in combinatie met een gecoördineerde, planmatige aanpak die gericht is op het terugdringen van schade met zo min mogelijk dierenleed. Onderzoek van de Dierenbescherming heeft eerder aangetoond dat veel kansen hiervoor nog onbenut worden.

Lees hier de pleitnota van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland >

 

Foto: Piet Munsterman
Foto: Piet Munsterman