Realisatie windenergie De Balij vereist zorgvuldigheid

9 juni 2016

Realisatie windenergie De Balij vereist zorgvuldigheid

Op 8 juni vond de commissievergadering Ruimte en Leefomgeving van Provinciale Staten plaats. Op de agenda stond onder andere De Balij als mogelijke locatie voor windmolens. Een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt, gezien het grote aantal belangstellenden en insprekers. Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland sprak in.

In haar reactie liet de NMZH weten een voorstander te zijn van windenergie, omdat windenergie op korte termijn de meest substantiële en kosteneffectieve bijdrage levert aan de doelen voor duurzame energie en daarmee aan een verbetering van ons klimaat.

De maatschappelijke opgave tot het realiseren van windenergie moet echter samengaan met een zorgvuldig proces. Zorgvuldig voor natuur, landschap en omwonenden. Dat vraagt onder andere een zorgvuldige toetsing via een adequate milieueffectrapportage. Ook moeten omwonenden beter betrokken worden bij de realisatie van windlocaties en moeten de lusten en lasten beter verdeeld worden. De NMZH wil dit realiseren via een burgercoöperatie.

De volledige inspreektekst van de NMZH kunt u hier lezen.