Reactie op ontwerpvisie Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving: denk mee!

30 juli 2018

Reactie op ontwerpvisie Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving: denk mee!

Sinds eind 2017 is de NMZH bezig geweest om inbreng op te halen voor het opstellen van een visie op de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving. De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer en uiteindelijk formeel eigenaar van deze visie, maar zij wil hier een breed gedragen visie van maken. Daarom heeft zij veel partijen betrokken bij het opstellen ervan. Inmiddels is de visie in ontwerp gereed en kunnen er reacties op dit ontwerp gegeven worden.

Concept-reactie van NMZH

De NMZH heeft een concept voor een reactie opgesteld. Daarin hebben wij geprobeerd om de inbreng die wij vanuit ons netwerk hebben opgehaald in het traject van de totstandkoming van de visie een plek te geven, voor zo ver die nog niet al goed in de ontwerpvisie zelf is terechtgekomen.

Meedenken?

Iedereen die graag mee wil denken over onze reactie op de ontwerpvisie en/of mede-indiener wil zijn van de reactie is van harte welkom. Met een gezamenlijke en breed gedragen reactie kunnen we een sterk signaal afgeven over onze kijk op de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving!

Als je mee wilt denken of mee wilt doen, dan kun je een mailtje sturen naar info@milieufederatie.nl

Je krijgt dan het concept voor onze reactie toegestuurd zodat je hierop kunt reageren. Voorstellen voor aanpassing van de reactie en/of akkoord voor mede-ondertekening van de reactie ontvangen wij graag uiterlijk 3 september 2018. Daarna verwerken wij de voorgestelde aanpassingen en aanvullingen en dienen de gezamenlijke reactie bij de provincie in.