Raad van Aangesloten Organisaties bezoekt Rottemerengebied

5 juli 2016

Raad van Aangesloten Organisaties bezoekt Rottemerengebied

Op een droge en zonnige woensdagmiddag 29 juni 2016 waren de leden van de Raad van Aangesloten Organisaties (RvAO) op excursie in het Rottemerengebied ten Noorden van Rotterdam. RvAO–lid Paul Scheublin, actief bij het Platform regiopark Rottemeren A13/A16 en de Stichting Rotte-Verband, was gastheer en organiseerde het excursieprogramma in samenwerking met de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Het bezoek bij de Stichting Rotte-Verband en het Rottemerengebied vond plaats vanuit het Trefpunt Rotta aan de Hoeksekade in Bergschenhoek.

Het gebied is zo’n 1000 jaar geleden ontstaan door vervening en latere afgraving van het veen. In de afgelopen decennia heeft het gebied ook deels (Hoge Bergse Bos) gediend als stortplaatsen voor afval (bagger, puin), die vervolgens als recreatiegebied zijn ingericht. De recent aan het gebied toegevoegde Eendragtspolder heeft tevens een functie gekregen als grootschalige waterberging bij calamiteiten als gevolg van klimaatverandering (4mln m3). Dit is gecombineerd met de aanleg van een roeibaan. Een ander deel van het gebied (Koornmolengat) is ingericht als natuurgebied met een mengeling van bos en veenachtige planten.

De Stichting Rotte-Verband  is actief met lobbyen voor behoud en verbetering van het gebied. De Natuur- en Vogelwacht Rotta met zo’n 750 leden, waarvan 170 actief, is tevens zeer actief met onder meer onderhoudswerkzaamheden, educatieve activiteiten (lezingen, wandelingen) en natuurmonitoring.

Beiden zijn vertegenwoordigd in het Platform, dat zich inzet tegen de aanleg van de A13/A16 in het Lage Bergse Bos en als die toch doorgaat zo goed mogelijk moet worden ingepast. Nu de aanleg door lijkt te gaan  is die inpassing van groot belang. In het gedeelte Lage Bergse Bos is het resultaat een tunnel van 2km.

De excursie bestond uit drie delen. Fietsen door het Lage Bergse Bos langs het A13/A16 tracé, wandelen door het Hoge Bergse Bos, met o.a. een blik op het gehele gebied vanuit een uitzichtpunt, en een vaartocht over de Rotte in combinatie met een wandeling door het natuurgebied Koornmolengat en langs de waterberging.

 

WP_20160629_002