Provincie verklaart ganzen vogelvrij in Zuid-Holland

10 maart 2016

Provincie verklaart ganzen vogelvrij in Zuid-Holland

Als het aan de provincie Zuid-Holland ligt, zijn grauwe ganzen en kolganzen niet veilig voor jagers in Zuid-Holland. De provincie heeft aan de jagers ontheffingen verleend om deze vogels in de winter te mogen schieten om landbouwschade tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakt samen met talloze lokale natuurorganisaties bezwaar tegen deze ontheffingen. Zij vinden dat de jagers hiermee veel te veel mogelijkheden krijgen die slecht uitpakken voor de natuur. Vandaag vindt een hoorzitting plaats over het bezwaar.

De NMZH ontkent niet dat grauwe ganzen en kolganzen in de winter schade aan landbouwgewassen kunnen toebrengen. De provincie wil de jagers echter veel meer mogelijkheden geven voor het doden van ganzen dan nodig zou zijn om die schade te verminderen. Zo mogen jagers slechts ganzen schieten om hen van gewassen te verjagen, maar wil de provincie geen beperkingen opleggen aan het maximaal te schieten ganzen per verjaagactie. Ook mogen jagers lokvogels gebruiken. De NMZH vindt dit  ongepast als het doel juist is om ganzen te verjagen. Het risico is daardoor groot dat er veel meer ganzen geschoten gaan worden dan nodig is.

Weidevogel ook benadeeld

De NMZH vreest dat de provincie met de mogelijkheden die zij de jagers wil bieden niet alleen ganzen teveel benadeelt, maar dat ook de weidevogels verstoord zullen worden. De ganzen mogen namelijk geschoten worden tot in het vroege voorjaar. De eerste weidevogels zijn dan ook al gearriveerd in de weilanden en beginnen met broeden. De NMZH vreest dat zij ernstig verstoord zullen worden als jagers op dat moment nog aan het jagen zijn.

Lees meer