Provincie besluit om doden van eksters niet toe te staan

25 juli 2016

Provincie besluit om doden van eksters niet toe te staan

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland reageert opgelucht

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om jagers geen toestemming te verlenen voor het doden van eksters. Eind 2015 publiceerde de provincie een ontwerpvoorstel, waartegen de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) een kritische zienswijze indiende samen met tientallen andere natuurorganisaties. Naar aanleiding van deze kritiek heeft de provincie, tot vreugde van de NMZH, besloten het doden van eksters niet toe te staan.

De ontheffing voor het mogen doden van eksters werd door de faunabeheereenheid aangevraagd omdat eksters schade aan kunnen richten aan landbouwgewassen. De NMZH constateerde echter dat de omvang van de schade die eksters aanrichten zeer minimaal is. In de afgelopen jaren is er zelfs helemaal geen sprake geweest van belangrijke schade, terwijl er toen geen eksters geschoten werden. Het toestaan van het doden van eksters is dus onnodig, zo constateerde de NMZH samen met de andere natuurorganisaties. Zij zijn blij dat de provincie deze conclusie nu ook trekt.

 

ekster_pixabay