Provinciale verkiezingen van groot belang voor toekomst landbouw

25 februari 2015

Provinciale verkiezingen van groot belang voor toekomst landbouw

De partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland op 18 maart denken zeer verschillend over de toekomst van de landbouw. Dat blijkt uit het Groene Kieskompas van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH).D66, GL, PvdA, PvdD en SP geven in hun verkiezingsprogramma’s in meer of mindere mate aan dat de provincie zich vooral moet richten op kwaliteit en duurzame landbouw en dat  daarbij niet gefocust moet worden op een zo hoog mogelijk productie. CDA, CU, PVV, SGP en de VVD geven daarentegen aan dat zij het belangrijk vinden dat de landbouw in Zuid-Holland moet blijven produceren voor de wereldmarkt waarbij een hoge productie noodzakelijk is.

Op het www.groenekieskompas.nl kunnen kiezers zien hoe de Zuid-Hollandse partijen scoren op de thema’s natuur, landschap, ruimte, duurzaamheid en energie aan de hand van een aantal stellingen. Eén van deze stellingen heeft betrekking op de toekomst van de landbouw. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP zetten in hun verkiezingsprogramma het sterkste in op een duurzame landbouw die zich richt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zij geven namelijk aan dat intensieve veehouderij niet in Zuid-Holland thuishoort. Daar tegenover staat de PVV die verduurzaming niet als doel in het beleid wil opnemen.

De NMZH is van mening dat verduurzaming van de landbouw van groot belang is.  Volgens de organisatie moet de landbouw schoner en natuur- en landschapsvriendelijker worden en zich richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Boeren moeten daarbij een eerlijke beloning krijgen voor hun producten en diensten. De provincie kan een belangrijke rol spelen om samen met maatschappelijke organisaties en agrariërs de landbouw te verduurzamen.