Provinciale Statenverkiezingen: inbreng voor verkiezingsprogramma’s

21 juni 2018

Provinciale Statenverkiezingen: inbreng voor verkiezingsprogramma’s

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De provinciale overheid, en daarmee de Provinciale Statenverkiezingen, is van groot belang voor natuur en landschap. De provincie heeft de afgelopen jaren steeds meer zeggenschap gekregen over de groene leefomgeving. De provinciale overheid is daarom voor de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties (NMZH, Natuurmonumenten, IVN en Zuid-Hollands Landschap) een belangrijke partij om mee samen te werken aan een mooier Zuid-Holland.

Om dat ook in de volgende Statenperiode te doen hebben zij inbreng opgesteld voor de verkiezingsprogramma’s. Programmacommissies kunnen dit benutten als bron van inspiratie, kennis en als onderdeel van de maatschappelijke dialoog over actuele thema’s.

Versterking biodiversiteit

De provincie Zuid-Holland staat voor grote opgaven op het gebied van natuur en landschap. Recente wetenschappelijke onderzoeken naar insectensterfte laten zien dat de biodiversiteit onder nog grotere druk staat dan gedacht. En met het uitvoeren van alle maatregelen uit het Natuurpact dat tussen Rijk en provincies werd gesloten bij de decentralisatie van het natuurbeleid, kan 65% van de internationale natuurdoelen behaald worden. Om te voldoen aan alle internationale afspraken is extra inzet noodzakelijk. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat een transitie van de landbouw naar ‘natuurinclusief’ daarvoor noodzakelijk is.

Landschap van groot belang

Ook het landschap staat voor grote opgaven. Verstedelijking, bereikbaarheid en de energietransitie zullen een grote ruimtelijke impact gaan hebben. Tegelijkertijd wordt het belang van kwalitatief hoogwaardige groene landschappen steeds groter doordat het aandeel stadsbewoners steeds verder zal groeien. Om de leefbaarheid op peil te houden zijn groene longen van groot belang als tegenhanger van de stad. Dit is tevens essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en dus voor de regionale economie.

Samen natuur en landschap versterken

De komende jaren zullen er dus grote opgaven op Zuid-Holland af komen waarvoor oplossingen niet altijd eenvoudig zijn. De natuur- en landschapsorganisaties zijn dan ook graag bereid om ook in de komende jaren samen met de provincie te werken aan oplossingen om natuur en landschap in Zuid-Holland nog verder te versterken. De voorstellen en maatregelen uit de inbreng voor de verkiezingsprogramma’s zullen hier goed bij helpen. De natuur- en landschapsorganisaties roepen de programmacommissies van de verschillende partijen op om zich hierdoor te laten inspireren bij het opstellen van de partijprogramma’s.

Lees hier het Zevenpuntenplan van de NLO’s voor de PS Verkiezingen 2019