Provinciale Statenleden en natuurorganisaties op werkbezoek

22 september 2015

Provinciale Statenleden en natuurorganisaties op werkbezoek

Op woensdag 9 september brachten de leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling een bezoek aan de Hooge Boezem achter Haastrecht. Tijdens het bezoek gingen de Statenleden in gesprek met de Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties, verenigd in het Natuur- en Landschapsoverleg (NLO). De Hooge Boezem achter Haastrecht vormde een toepasselijke locatie omdat hier diverse thema’s uit het hoofdlijnenakkoord samen komen: natuur, landschap, water, recreatie en cultureel erfgoed.

Het ochtendprogramma bestond uit presentaties en dialoog. Hierbij stelden de natuurorganisaties zich voor aan de Statenleden en werden pitches gehouden over diverse onderwerpen:

  • Nationaal natuurnetwerk en efficiënt beheer
  • Mens en natuur
  • De Groene Motor
  • De toekomst van recreëren in Zuid-Holland
  • Toezicht en handhaving
  • De transitie naar duurzame energie

De pitches werden gevolgd door een korte discussie.

Na het ochtendprogramma volgde een lunch en de middag werd besteed aan een veldbezoek. Onder leiding van gidsen van het Zuid-Hollands Landschap en IVN werden het natuurgebied de Hooge Boezem en de historisch boezemmolen bezocht. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de molen en polders van de Hooge Boezem aangekocht om het cultuurhistorisch waardevolle landschap voor de toekomst te behouden. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de molen te restaureren zodat deze zijn vroegere functie, het opmalen van overtollig polderwater, weer kan vervullen. In de Hooge Boezem is nieuwe natuur ontwikkeld in combinatie met waterberging. De nieuwe natuur heeft nu al, kort na de aanleg, een grote aantrekkingskracht op vogels. Tijdens het veldbezoek was dit goed te zien door bijvoorbeeld de grote groepen kieviten die er zaten en een bruine kiekendief, grote zilverreiger en lepelaar die langs vlogen. De dag werd afgesloten met een borrel.

Lees het volledige verslag van werkbezoek van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling aan Haastrecht.

werkbezoek_hoge_boezem