Project van start voor meer biodiversiteit en natuurbeleving in Rottemeren

7 juni 2016

Project van start voor meer biodiversiteit en natuurbeleving in Rottemeren

Het Recreatieschap Rottemeren geeft  op voorstel van Natuur- en Vogelwacht Rotta een impuls   aan de biodiversiteit en natuurbeleving in haar gebied. Samen gaan ze hier werk van maken nu de provincie Zuid-Holland besloten heeft om de gevraagde subsidie van € 125.000 te verlenen aan het Recreatieschap.

In het project gaat het om kleinschalige ingrepen die de natuur in het gebied verrijken. Waar deze precies komen, werken Rotta en het Recreatieschap nog uit. Zij zoeken plekken die de (water)recreatie en mogelijke nieuwe ontwikkelingen niet beperken.

Bijzondere broedvogels en oeverplanten

In het project wordt de komst van bijzondere vogels bevorderd door passende broed­gelegenheid te creëren. Er zijn plannen voor drijvende schelpeneilandjes voor de visdief, steilwandjes aan de waterkant voor de oeverzwaluw en ijsvogel en een nestkast op grote hoogte in een hoogspanningsmast voor de slechtvalk. Dankzij het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van zwanenbloemen en andere mooie oeverplanten, kunnen mensen de natuur beter beleven. Het is bovendien gunstig voor de visstand. Ook wordt de bosbodem op enkele plaatsen verrijkt met sneeuwklokjes en andere stinzenplanten.

Webcams en natuureducatie

Recreanten kunnen straks in het Rottemerengebied nog meer genieten van de natuur. Natuur­liefhebbers kunnen via een webcam meekijken met een broedende slechtvalk, meedoen aan een nieuwe excursie of op pad met natuurroutebeschrijvingen. Het project voorziet ook in natuureducatie.

De ambitie is veel kinderen van alles te leren en laten ervaren over de natuur in het gebied.

Provinciale subsidie

De provinciale subsidie dekt de helft van de geraamde uitvoeringskosten van € 2,5 ton. Ook het Recreatieschap Rottemeren trekt er geld voor uit. Via vele vrijwilligersuren draagt Natuur- en Vogelwacht Rotta bij aan de realisatie van dit project. Tenslotte wordt de nodige dekking van € 40.000 om de begroting rond te maken, gezocht in nog aan te boren fondsen.

Meteen aan de slag

De uitvoering van de ingrepen gebeurt in de jaren 2016 tot en met 2018. De bedoeling is het gerealiseerde langere tijd in stand te houden, Het werk wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd onder de vlag van Natuur- en Vogelwacht Rotta. Het Recreatieschap Rottemeren is verantwoordelijk voor de projectuitvoering  en heeft de initiatiefnemer van het project, Eric Kortlandt, gevraagd als projectleider.