Proef met strandhuisjes op Kijkduin alleen onder strikte voorwaarden

14 augustus 2015

Proef met strandhuisjes op Kijkduin alleen onder strikte voorwaarden

Zee, strand en duinen hebben een grote aantrekkingskracht op mensen. Niet alleen zomers, maar ook in de andere seizoenen. Naast veel zomerse strandpret, kan je lekker wandelen en uitwaaien.  Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd en de illusie dat je (soms) alleen op de wereld bent kun je op het strand nog ervaren. Dit is, zeker in de drukke Randstad, een vrijwel unieke eigenschap. In een land waar vrijwel elk aspect van onze leefomgeving door mensenhanden is vormgegeven, is het op veel plekken aan de kust een verademing om te ervaren hoe water en wind de overhand hebben en het dynamische landschap van zee, strand en duinen gevormd hebben. Ook komen op de nu nog rustige stranden en in de duinen bijzondere en verstoringsgevoelige (vogel)soorten voor. Het systeem van zee, strand en duinen vormt een gouden rand rond het achterland. Met grote economische betekenis en bijzondere natuurwaarden.

Juist deze unieke en waardevolle eigenschappen dreigen steeds meer verloren te gaan door een trend van toenemende bebouwing op het strand en de directe kuststrook. Bijvoorbeeld in de vorm van strandhuisjes. Ik verwacht dat deze trend van kustbebouwing nog wel zal aanhouden. De huidige ruimtelijke kaders en wetgeving schieten nu vaak tekort. Dit vormt een groot risico voor zowel de ecologie en economische ontwikkeling van de Hollandse kust als de beleving. Om te voorkomen dat bebouwing op willekeurige plekken aan de kust verschijnt en daardoor de unieke kwaliteiten van de kust op steeds meer plekken verloren gaan, is een gebiedsbrede visie op bovenlokaal niveau nodig voor de kustontwikkeling. Die is er niet. Er is nu grotendeels sprake van gelegenheidsplanologie waarbij kapitaalkrachtige initiatiefnemers met een plan naar een gemeentebestuur stappen en daar over het algemeen een willig oor vinden. Juist in de Randstad zal gezien de grote mate van verstedelijking zorgvuldig omgegaan moeten worden met strandbebouwing en met een te eenzijdige ontwikkeling. Iedere badplaats is immers uniek en heeft een specifieke aantrekkingskracht. Dat moet vooral zo blijven. Je kan langs de Belgische kust zien waar het daar mis is gegaan. Een groeiend aantal Belgische toeristen weten de stranden in Zeeland en de Zuid-Holland steeds vaker te vinden en dat is niet zonder reden.

Maar hoe zit het dan met die strandhuisjes in Kijkduin?

Het is een ontwikkeling met een scherp kantje. Op stranden in een stedelijke omgeving staat sowiezo nu al meer bebouwing en is de natuur  al ver teruggedrongen tot de randen. Het strand van Scheveningen en Kijkduin trekt een eigen publiek. Er kan dus wat meer dan op rustige en ongeschonden stranden. Maar de strandrecreant en toerist zullen weinig directe voordelen van strandhuisjes  ondervinden.  Wanneer het specifiek om de beleving gaat geeft het voor een strandhuisje zitten, het gevoel bij een ander in de tuin te zitten. Ed Troost, voorzitter van de Recron zegt het kernachtig: “Strandhuisjes geven plezier voor enkele tientallen mensen die er logeren. Natuurlijk is dat voor hen prachtig, maar de 10.000 recreanten in de directe omgeving zijn wel hun ongeschonden strand- en duinzicht kwijt!”

Strandhuisjes onder strikte voorwaarden

Wil de gemeente, zoals nu is afgesproken, toch gaan experimenteren met strandhuisjes in Kijkduin doe het dan onder strikte voorwaarden. Door middel van het ruimtelijk beleid zou een zonering gemaakt moeten worden voor stranddelen die absoluut vrij moeten blijven van bebouwing en een locatie waar (onder voorwaarden) strandhuisjes geplaatst  zouden  kunnen worden. Koppel dit vervolgens aan een maatschappelijke tegenprestatie. Zo wordt een drempel opgeworpen om zonder achterliggende visie strandhuisjes te gaan ontwikkelen en kunnen de negatieve effecten deels gecompenseerd worden door die tegenprestatie te koppelen aan het versterken van de nog aanwezige natuurwaarden en het publieke karakter van  het strand van Kijkduin.  Zo leveren strandhuisjes niet alleen veel voordeel aan de projectontwikkelaars en plezier voor de gebruikers maar profiteren ook de andere strandgasten mee en ontstaat een economische ontwikkeling die meer in balans is met de aanwezige natuurwaarden en de strandexploitatie in Kijkduin.

Het strand is tenslotte van ons allemaal en voor velen tijdens prachtige zomerse dagen dé recreatieomgeving. Dat publieke karakter moet vooral zo blijven.

Afbeelding: Omroep West
Afbeelding: Omroep West