Presentatie Benchmark duurzame zeehavens op WPCAP

Presentatie Benchmark duurzame zeehavens op WPCAP

Op woensdag 17 mei vond in Rotterdam de WPCAP plaats. Dit is het World Ports Climate Action Program dat bijna 5 jaar geleden is opgericht om acties ter bestrijding van klimaatverandering in de maritieme sector te versnellen. Het werd destijds onterecht gevonden dat de scheepvaart niet meedeed aan het klimaatakkoord van Parijs en om dit aan te pakken, zijn belangrijke internationale zeehavens samen met Rotterdam het WPCAP begonnen om de transitie in de scheepvaart te versnellen.

25 mei 2023

Ook de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland maakt zich zorgen om de groene transitie in de scheepvaart en de zeehavens, wat ertoe heeft geleid dat in navolging van 2019 ook in 2023 de tweede versie van de Benchmark duurzame zeehavens is opgeleverd. Voor deze benchmark werkte de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen CE-Delft om op belangrijke duurzaamheid en klimaatcriteria een vergelijking te maken van de klimaatprestaties van belangrijke zeehavens in Europa en Noord Amerika. Er is hierbij gekeken naar onder andere emissies, walstroom, biobrandstoffen, water -en luchtkwaliteit, duurzame energie, alsmede duurzame strategieën. Het doel van de benchmark is om onafhankelijk inzicht te krijgen in de stand van de verduurzaming en klimaatopgave van nationale en internationale zeehavens. Maar ook om van elkaar te ‘leren’ en vast te stellen welke vooruitgang is geboekt ten opzichte van de vorige Benchmark uit 2019, maar ook ten aanzien van de vastgestelde afspraken in het Parijse klimaatakkoord. Een directe vergelijking tussen deelnemende zeehavens is niet eenvoudig, door de grote verschillen in activiteiten en meer of mindere aanwezigheid van grote industrieën.

Er is door de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland uitdrukkelijk rekening mee gehouden om de 2023 Benchmark afgerond te hebben voor de WPCAP op 17 mei in Rotterdam, zodat tijdens de WPCAP een presentatie van de resultaten kon plaats vinden. Dit was vooruitlopend op de definitieve publicatie van de Benchmark Duurzame Zeehavens op 25 mei 2023.

Link naar de WPCAP presentatie toevoegen aan dit webartikel.

Lees de Benchmark hier

Bekijk de WPCAP presentatie hier