Praat mee over Nationaal Park Hollandse Duinen

14 september 2017

Praat mee over Nationaal Park Hollandse Duinen

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen. Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed.

Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

Nationaal Park Hollandse Duinen wil inwoners, recreanten, ondernemers en organisaties betrekken bij het ontwikkelen van uitvoeringsplannen via het innovatieve online platform Civocracy. Met de kennis en ervaringen van inwoners, recreanten, ondernemers en organisaties kunnen er betere uitvoeringsplannen gemaakt worden voor het Nationaal Park. Dus laat van u horen!

duindoorn