Plasdras-situaties voor een succesvol weidevogelbeheer

23 maart 2017

Plasdras-situaties voor een succesvol weidevogelbeheer

Dit jaar staan bij A.P. Overwater voor het tweede jaar op rij Weidoptie-zonnepompen op het land, om ervoor te zorgen dat er op ongeveer 1 hectare land plas-dras situaties ontstaan. Het zorgen voor plasdras situaties op weiland heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat er op deze percelen 2 gruttoparen tot broeden zijn gekomen en van 1 paar zijn de jongen uitgevlogen. Overwater is enthousiast over de aantrekkingskracht van de plas dras percelen op de weidevogels: “Je ziet gewoon dat de plas dras percelen werken als een magneet als het gaat om het aantrekken van weidevogels”.

Belang van plas dras percelen voor weidevogels

Als de weidevogels in februari de Nederlandse graslanden komen bezoeken, hebben ze voldoende rust en voedsel nodig om te herstellen van hun lange reis, om vervolgens te kunnen gaan broeden in de nabije omgeving van de plas dras percelen. Rust en voedsel zijn te vinden op deze plas dras percelen. Ook tijdens het broedseizoen zijn de randen van de plas dras percelen een belangrijk opgroeigebied voor o.a. kievit- en tureluurkuikens. Na afloop van het broedseizoen foerageren jong en volwassen steltlopers in de plas-dras (o.a. op muggenlarven) om zich weer voor te bereiden op de trek.

Techniek en ervaring

Na een jaar ervaring heeft Overwater ook enkele technische verbeteringen doorgevoerd wat betreft het plas-dras beheer. “Ik zet het land eerst onder water rond half februari met een mobiele motorpomp, zodat de zonnepomp vervolgens ervoor zorgt dat het perceel voldoende plas-dras blijft. Ook heb ik een drainage voorziening aangelegd, zodat vanaf 1 juni het water makkelijk kan worden afgevoerd richting de sloot. De weidevogels komen vooral naar de plas-dras percelen om te foerageren, en gaan dan naar de percelen van mijn buurman om er te broeden. Het is naar mijn inzicht van belang om regelmaat aan te brengen in het beheer. Hiermee bedoel ik dat je niet ‘adhoc’ moet gaan schuiven in beheerpakketten op verschillende plekken. De weidevogels broeden namelijk vaak op dezelfde plek waar ze het jaar ervoor ook hebben gebroed en zoeken dezelfde plas dras percelen op om rust en voedsel te vinden. Rust en regelmaat zijn dus van groot belang”, aldus Overwater.

Zonnepompen

Om plas dras situaties te creëren wordt gebruik gemaakt van pompen die werken op zonne energie. Dave Dirks van Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer geeft aan dat er met behulp van zonnepanelen, een regelsysteem en een oppervlaktewaterpomp, het water uit de sloot wordt opgepompt en op het land wordt aangebracht. “Een eenvoudig systeem, welke door 1 persoon ter plaatste binnen enkele
minuten kan worden geïnstalleerd”, aldus Dirks. Op een zonnige dag kan er met een systeem met 2 zonnepanelen 60 m³ water op het land worden gebracht. Om ervoor te zorgen dat er voldoende water (dus niet teveel of te weinig) op het land staat, zit er op het regelsysteem een tijdschakelaar, zodat je de installatie op gezette tijden kunt laten lopen. “In de situatie van de plas dras percelen bij Overwater heb je met een systeem dat 60 m³ water per dag levert voldoende capaciteit beschikbaar”.

Toekomst plas dras voor weidevogels in Zuid-Holland

Met de campagne Weidoptie en financiële ondersteuning vanuit provincie Zuid-Holland wordt het creëren van plas dras situaties voor de weidevogels gestimuleerd. Hiermee hopen we samen met de agrariërs in Zuid-Holland voldoende plas dras gebieden voor de weidevogels te realiseren.

ap_overwater