Overeenkomst CO2 smart grid omgezet in actie

30 maart 2017

Overeenkomst CO2 smart grid omgezet in actie

Een inspirerend collectief van 26 publieke, private en maatschappelijke partijen, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, ondertekende tijdens de Klimaattop op 26 oktober 2016 een overeenkomst om met elkaar de mogelijkheden te onderzoeken voor een ‘CO2 Smart Grid’. De partijen zetten deze overeenkomst nu om in actie. Er wordt door de partners de komende anderhalf jaar gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier tracks die zich richten op respectievelijk de technologie, de markt, de maatschappij en wetgeving. Op die manier wordt er inzicht verkregen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het project. Het onderzoek levert medio 2018 een overzicht van te nemen besluiten waarmee het CO2 Smart Grid gerealiseerd kan worden.

Doel

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een CO2-emissiebesparing van ten minste 6 – 8 Megaton per jaar door naast opslag ook business te maken van nuttige toepassing van het broeikasgas. Dat is waar het CO2 Smart Grid om draait. Een breed collectief van partners werkt aan een uitgebreid netwerk om CO2 op industriële schaal af te vangen, op te slaan en toe te passen. Drie redenen om dat te doen:

  1. Om de glastuinbouw te voorzien van CO2 en daardoor in staat te stellen sneller onafhankelijk van aardgas te worden;
  2. Om zoveel mogelijk CO2-afvang- en toepassingsprojecten in de industrie levensvatbaar te maken;
  3. Om stappen te zetten richting een toekomstbestendige Nederlandse economie die business maakt van duurzaamheid.

De focus ligt in dit project op een netto emissiebesparing: het langdurig voorkomen van CO2 uitstoot in de atmosfeer. Dit project doet daarbij niks af aan de urgente opgave de CO2-productie in Nederland drastisch te verminderen.  Volg de ontwikkelingen op www.co2smartgrid.nl.

co2 smart grid 30-04-2017